fbpx
Strona główna » Was/were – kiedy używać, jaki to czas?
Gramatyka

Was/were – kiedy używać, jaki to czas?

tabliczka leżąca na stole z napisem " was/were kiedy? ". Obok kawałek kredy wraz z talerzykiem z herbatą

Wiele osób, które pragnie nauczyć się języka angielskiego, na pewnym etapie zastanawia się nad różnicą pomiędzy słówkami was i were. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, jaka jest pomiędzy nimi różnica, w jakim czasie używa się tych operatorów (lub czasowników), jak również przedstawimy przykłady zdań z was i were oraz dokładną odmianę przez osoby. Zapraszamy!

Odmiana was i were przez osoby

Poniżej prezentujemy tabelę, która pokazuje odmianę przez osoby czasownika to be w czasie przeszłym (II. forma).

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Ja byłem/am – I wasMy byliśmy/byłyśmy – We were
Ty byłeś/aś – You wereWy byliście/byłyście – You were (tak samo jak w l.poj.)
On/ona/ono był/była/było – He/She/It wasOni/one byli/były – They were

Kiedy używamy was a kiedy were?

Czasownika posiłkowego “was” używamy z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej (np. I was, he/she/it was), natomiast “were” z drugą osobą liczby pojedynczej i wszystkimi osobami w liczbie mnogiej (np. you were, we/they were), aby opisać stany lub działania w przeszłości.

Używamy go jako operatora w czasie Past Continuous (Czas przeszły ciągły) lub jako pełnowartościowy czasownik “być” w czasie Past Simple (Czas przeszły prosty). Poniżej pokazujemy o co dokładnie chodzi:


Past Simple:

I was tired after the trip.
Byłem zmęczony po podróży.

Past Simple:
They were at the party last weekend.
Byli na imprezie w zeszły weekend.

Past Continuous:
I was reading a book when you called.
Czytałem książkę, kiedy zadzwoniłeś.

Past Continuous:
They were watching a movie when the lights went out.
Oglądali film, gdy zgasły światła.

Was/were a been

W angielskim spotykamy się także z III. formą czasownika “to be” (Past Participle), która brzmi “been”. Czasy, które korzystają z tej formy, są bardziej zaawansowane i zwykle pojawiają się w późniejszej fazie nauki, gdy podstawy języka są już dobrze zrozumiałe.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z angielskim i uczysz się pierwszych czasów, jak Present Simple czy Past Simple, nie musisz na razie koncentrować się na “been” i innych formach uczestniczących

Was – kiedy używamy?

“Was” jest formą przeszłą czasownika “to be” (być) dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Innymi słowy, kiedy mówimy o sobie (I) lub o jednej konkretnej osobie czy rzeczy (he, she, it), to właśnie “was” jest słowem, którego potrzebujemy. Oto kilka przykładów:

John was at the store yesterday.
John był wczoraj w sklepie.

She was the best in her class.
Była najlepsza w swojej klasie.

I was happy to see them.
Byłem szczęśliwy, widząc ich.

He was working on his essay all night.
Pracował nad swoim eseje przez całą noc.

A co z wyjątkami?

W języku angielskim mamy też coś takiego jak zdania warunkowe drugiego stopnia (Second conditional) – w ich przypadku stosujemy zawsze were, w każdej osobie. To tzw. tryb przypuszczający, który używamy, kiedy mówimy o hipotetycznych i nieaktualnych z punktu widzenia teraźniejszości sytuacjach.

Was it a good movie?
Czy to był dobry film?

Were they happy with the project?
Czy byli zadowoleni z projektu?

If I were a millionaire, I would travel the world.
Gdybym był milionerem, podróżowałbym po świecie.

If he were here, he would help us solve the problem.
Gdyby był tutaj, pomógłby nam rozwiązać problem.

Were – kiedy sięgać po tę formę?

“Were” to z kolei forma używana dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej (you) oraz dla wszystkich osób w liczbie mnogiej (we, they). Jeśli więc mówisz do kogoś (Ty), o grupie osób (my, wy) lub różnych rzeczach (one), to “were” jest tym, czego szukasz. Przykłady:

They were friends for years.
Byli przyjaciółmi przez lata.

Anna and Mark were late to the cinema.
Anna i Mark spóźnili się do kina.

We were excited about the new project.
Byliśmy podekscytowani nowym projektem.

Lucy and I were studying when the power went out.
Lucy i ja uczyliśmy się, gdy wyłączono prąd.

Tworzenie przeczeń z was/were

Do tworzenia przeczeń dodajemy “not” po “was” lub “were”, natomiast w mowie potocznej często używamy skróconych form, takich jak “wasn’t” i “weren’t”.

He was not at the party.
On nie był na imprezie.

They were not ready for the test.
Oni nie byli gotowi na test.

I wasn’t interested in the offer.
Nie byłem zainteresowany ofertą.

Anna wasn’t at home last night.
Anna nie była w domu wczoraj wieczorem.

Formułowanie pytań z was/were

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i czasownika “was/were”.

Was John at the meeting yesterday?
Czy John był na spotkaniu wczoraj?

Were they happy with the outcome?
Czy byli zadowoleni z wyniku?

Was she working on the project last week?
Czy ona pracowała nad projektem w zeszłym tygodniu?

Sprawdź ćwiczenia do was/were!

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!