fbpx
Strona główna » Znaczenie each other
Zaimki angielskie

Znaczenie each other

ludzie trzymający dłonie

“Each other” to zwrot używany do wskazywania wzajemnych relacji lub działań między dwoma lub więcej osobami, zwierzętami lub rzeczami. Podkreśla, że działanie jest wzajemne między podmiotami.

Kiedy używać each other

Ten zwrot stosuje się, gdy dwóch lub więcej podmiotów działa w ten sam sposób wobec siebie nawzajem. Podkreśla wzajemne działanie.

Alice and Bob helped each other.
Alice i Bob pomagali sobie nawzajem.

The two countries traded with each other peacefully.
Dwa kraje handlowały z sobą pokojowo.

Struktura zdań z each other

W zdaniach “each other” zwykle występuje po czasowniku i odnosi się do podmiotu zdania, wskazując, że działanie jest wzajemne.

Budowa zdania

Podstawowa struktura użycia “each other” w zdaniu to: Podmiot + Czasownik + Each Other.

The students are talking to each other.
Studenci rozmawiają ze sobą.

Cats and dogs often chase each other.
Koty i psy często gonią się nawzajem.

Powszechne błędy i nieporozumienia

Ważne jest, aby odróżnić “each other” od podobnych zwrotów i używać go poprawnie w kontekście tylko dwóch podmiotów.

Each other a one another

Tradycyjnie “each other” używano dla dwóch podmiotów, a “one another” dla więcej niż dwóch, ale to rozróżnienie zanika we współczesnym angielskim.

The twins understand each other well.
Bliźnięta dobrze się rozumieją.

The members of the group respect one another.
Członkowie grupy szanują siebie nawzajem.

Użycie each other w różnych kontekstach

“Each other” można używać w różnych kontekstach, od codziennej rozmowy po formalne pisanie, często aby opisać relacje lub interakcje.

W różnych czasach

“Each other” pozostaje niezmienione niezależnie od czasu czasownika w zdaniu.

They are hugging each other.
Oni przytulają się nawzajem.

They hugged each other last night.
Oni przytulili się nawzajem wczoraj wieczorem.

W wyrażeniach idiomatycznych

Istnieje kilka idiomatycznych wyrażeń w języku angielskim, które używają “each other”.

They can’t see eye to eye with each other.
Oni nie mogą dojść do porozumienia między sobą.

They live next door to each other.
Oni mieszkają obok siebie.

Podsumowanie

Zrozumienie i poprawne używanie “each other” zwiększa jasność i bogactwo komunikacji. To prosty, ale potężny sposób na wyrażenie wzajemnych działań i relacji.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!