fbpx
Strona główna » Zaimki another, other, others w języku angielskim
Zaimki angielskie

Zaimki another, other, others w języku angielskim

Zrozumienie zamików another, other i others pozwalają na znacznie swobodniejszą komunikację w języku angielskim. Niestety wielu uczących się ma problem z ich prawidłowym stosowaniem – z tego powodu przygotowaliśmy ten poradnik, w którym omówimy różnice w użyciu tych zaimków, strukturę zdań z ich użyciem oraz podamy kilka przykładowych zdań. Zapraszamy do wspólnej nauki!

Budowa i znaczenie

Struktura zdań z użyciem “another”, “other” i “others” jest dość prosta, ale ważne jest zrozumienie, kiedy używać której formy.

Another (zaimek nieokreślony) – jest używany do opisania dodatkowej osoby lub rzeczy tego samego typu.

Struktura zdań: another + liczba pojedyncza.

I need another cup of coffee.
Potrzebuję jeszcze jednej filiżanki kawy.

Other (zaimek nieokreślony) – jest używany do odniesienia się do dodatkowych osób lub rzeczy innego typu.

Struktura zdań: other + liczba mnoga.

I like other kinds of music as well.
Lubię także inne rodzaje muzyki.

Zaimka “other” można używać z przedimkiem “the”. Oznacza wtedy “ten drugi” lub “te drugie”, i jest używane, kiedy mówimy o dwóch rzeczach lub osobach, zatem jest określony.

I have two books. One is on the table, the other is in my bag.
Mam dwie książki. Jedna jest na stole, a druga jest w mojej torbie.

The others (zaimek określony/nieokreślony) – jest używany samodzielnie i odnosi się do dodatkowych osób lub rzeczy innego typu.

Struktura zdań: others na końcu zdania lub others + czasownik.

Some people prefer tea, the others prefer coffee.
Niektórzy ludzie wolą herbatę, inni wolą kawę.

Przykładowe zdania

I’d like another piece of cake, please.
Poproszę jeszcze jeden kawałek ciasta.

Other students have completed the task.
Inni studenci już ukończyli zadanie.

Some houses are modern, others are more traditional.
Niektóre domy są nowoczesne, inne są bardziej tradycyjne.

Can I have another glass of water?
Czy mogę prosić o jeszcze jedną szklankę wody?

I have other tasks to complete today.
Mam do wykonania jeszcze inne zadania dzisiaj.

Some birds migrate, others stay in the same place all year round.
Niektóre ptaki migrują, inne zostają w tym samym miejscu przez cały rok.

She needs another 10 minutes to get ready.
Ona potrzebuje jeszcze 10 minut, aby się przygotować.

We should consider other possibilities.
Powinniśmy rozważyć inne możliwości.

Some people like to relax at home, others prefer to go out.
Niektórzy ludzie wolą relaksować się w domu, inni wolą wyjść na zewnątrz.

I need another tool to complete this job.
Potrzebuję jeszcze jednego narzędzia, aby zakończyć tę pracę.

.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!