fbpx
Strona główna » Zaimki i przymiotniki dzierżawcze
Gramatyka Zaimki angielskie

Zaimki i przymiotniki dzierżawcze

Young woman over isolated blue background pointing finger to the side

Zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns)

Zaimki dzierżawcze są dopełniaczem zaimków osobowych. Występują samodzielnie (tj. nie następuje po nich rzeczownik, który określają) i mają jednakową formę dla rzeczowników w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej (his shoe, his shoesjego but, jego buty):

theirichoursnasz, nasza, nasze
yourstwój, twoja, twojeyourswasz, wasza, wasze
his jego
herjej
itsjego, tego, jej, tej
theirich

Przykłady użycia:

The pleasure in all mine.
Cała przyjemność leży po mojej stronie.

The car I’m driving is his.
Samochód, który prowadzę, jest jego.

Whose dress is it? Yours or hers?
Czy ja to sukienka? Twoja czy jej?

The house we just passed is ours.
Dom, który właśnie minęliśmy, jest nasz.

.

Wyrażenie “of mine”

Warto zwrócić tutaj także na konstrukcję of + zaimek dzierżawczy. Wyrażenie takie tłumaczymy jako “jeden z wielu/jeden z kilku/któryś”, np.

A friend of yours came around last week.
Jeden z Twoich kolegów był tutaj w zeszłym tygodniu.

The man we’ve just met is an employee of mine.
Mężczyzna, którego właśnie spotkaliśmy, to jeden z moich pracowników.

Przymiotniki dzierżawcze (Possessive Adjectives)

Przymiotniki dzierżawcze to zaimki w dopełniaczu. W przeciwieństwie do zaimków dzierżawczych, zwykle występują w połączeniu z rzeczownikiem:

theirichoursnasz, nasza, nasze
yourtwój, twoja, twojeyourswasz, wasza, wasze
his jego
herjej
itsjego, tego, jej, tej
theirich

Przykłady użycia:

My puppy is five months old.
Mój szczeniak ma pięć miesięcy.

Can you share your phone number?
Podasz swój numer telefonu?

Tom doesn’t like to talk about his family.
Tom nie lubi rozmawiać o swojej rodzinie.

Their neighbours are extremely loud.
Ich sąsiedzi są niezwykle głośni.

Zaimki dzierżawcze w funkcji rzeczownikowej

Jeszcze jedną konstrukcją, którą warto znać są te z zaimkami dzierżawczymi w funkcji rzeczownikowej, np.

This book is my mum’s.
Ta książka należy mojej mamy.

The blue car is Anna’s.
Niebieski samochód należy do Anny

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!