fbpx
Strona główna » Zaimki nieokreślone w języku angielskim
Gramatyka Zaimki angielskie

Zaimki nieokreślone w języku angielskim

Aerial. People crowd on pedestrian crosswalk. Top view background. Toned image.

Zaimki nieokreślone (Indefinite Pronouns) nie dotyczą konkretnej osoby, rzeczy lub miejsca. Mają one tylko jedną formę i się nie odmieniają. W wielu przypadkach użycie właściwego zaimka zależy od tego, czy zdanie jest twierdzące, przeczące czy pytające.

Lista zaimków nieokreślonych

somebody
ktoś
someone
ktoś
anybody
ktoś, nikt, ktokolwiek
anyone
ktoś, nikt, ktokolwiek
nobody
nikt
no one
nikt
everybody
wszyscy, każdy
everyone
wszyscy, każdy
something
coś
anything
cokolwiek
everything
wszystko
nothing
nic
somewhere
gdzieś
anywhere
gdziekolwiek
everywhere
wszędzie
nowhere
nigdzie
  • Zaimek nieokreślony w zdaniu może pełnić funkcję podmiotu, np.

Someone is at the door.
Ktoś stoi przy drzwiach

albo dopełnienia, np.

Can you give this leaflet to everyone from the office?
Czy możesz przekazać tę ulotkę każdemu z biura?

  • Zaimki określone traktujemy jak rzeczownik w liczbie pojedynczej. Szczególnie kłopotliwe dla uczących się języka angielskiego może wydawać się to w przypadku zaimka everybody (wszyscy), np.

Everybody is welcomed. (‘Somebody is’, a nie ‘Somebody are‘)
Wszyscy mile widziani.

Zaimki nieokreślone w zdaniach twierdzących

Somebody has just called offering me a new job.
Ktoś właśnie zadzwonił proponując mi nową pracę.

I would go anywhere with you.
Poszedłbym za Tobą wszędzie.

Everything changes so fast.
Wszystko zmienia się tak szybko.

Zdania przeczące i pytające z zaimkami anyone, anybody, anything, anywhere

Zaimków anyone, anybody, anything i anywhere używa się w zdaniach przeczących i pytających, np.

Is anybody home?
Czy jest ktoś w domu?

Did you find anything new about the accident?
Dowiedziałeś się czegoś nowego o wypadku?

Don’t go anywhere near me.
Nie zbliżaj się do mnie.

Zdaniach przeczące z zaimkami: no one, nobody, nowhere, nothing

Zaimki no one, nobody, nowhere i nothing stosowane są w zdaniach przeczących. Warto zauważyć, że w języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, nie występuje podwójne przeczenie, np.

No one has been so kind to me in my entire life.
Nikt nie był dla mnie tak miły przez całe moje życie.

Nobody uses such phones because they’re very dated.
Nikt nie używa takich telefonów, bo są bardzo przestarzałe.

Chinese is taught nowhere in the city.
Nigdzie w mieście nie uczą chińskiego.

I learnt nothing new from his lecture.
Nie nauczyłem się niczego nowego z jego wykładu.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!