fbpx
Strona główna » Zaimki wskazujące: this, that, these, those
Gramatyka Zaimki angielskie

Zaimki wskazujące: this, that, these, those

Handsome young man in glasses and formal shirt pointing away showing new offer and smiling at camera

Zaimki wskazujące można podzielić na używane w odniesieniu do osób lub rzeczy znajdujących się blisko oraz tych poza zasięgiem mówiącego, tj.

liczba pojedynczaliczba mnoga
thisten, ta, totheseci, te
that tamten, tamta, tamtothosetamci, tamte

Zaimki te nigdy nie zmieniają swojej formy. Przykłady użycia:

This woman with a dog is Mark’s new girlfriend.
Ta kobieta z psem jest nową dziewczyną Marka.

That car over there belongs to John.
Ten samochód (w oddali) należy do Johna.

I wrote these articles when I studied in Germany.
Napisałem te artykuły gdy studiowałem w Niemczech.

I remember those days when we would walk barefoot by the river.
Pamiętam tamte dni, gdy spacerowaliśmy boso nad rzeką.

.

Zaimki wskazujące mogą występować także przed liczebnikami, np.

I’d like this one, please!
Poproszę ten!

These two are adorable.
Ci dwoje są bardzo uroczy.

W języku angielskim zaimka wskazującego “this” używa się w sytuacji, gdy przedstawia się komuś kogoś, np.

This is my wife, Joan.
To moja żona, Joan

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!