fbpx
Strona główna » Zaimki wzajemne (each other, one another)
Gramatyka Zaimki angielskie

Zaimki wzajemne (each other, one another)

Close up of a beautiful happy young couple in love embracing at home, embracing

Zaimków wzajemnych each other oraz one another w języku angielskim używa się chcąc wskazać, że każda z osób w grupie (składającej się z dwóch lub większej liczby osób) wykonuje jakąś czynność względem drugiej. W języku polskim oba zaimki tłumaczymy jako sobie/siebie nawzajem lub wzajemnie.

Przykłady zastosowania zaimków wzajemnych:

Mary and John loved each other and eventually got married .
Mary i John kochali się na wzajem i ostatecznie się pobrali.

The members of the family wished each other all the best.
Członkowie rodziny złożyli sobie wzajemnie najlepsze życzenia.

Warto zwrócić uwagę także na przypadek, kiedy zaimek wzajemny występuje w funkcji dopełniacza saksońskiego, np.

Michael and his wife know only a few details about each other’s past.
Michael i jego żona znają tylko kilka detali ze swojej przeszłości. (tj. Michael zna niewiele detali z przeszłości żony, a żona – z przeszłości Michaela)

The politicians have criticised one another’s speeches. 
Politycy skrytykowali swoje przemowy. (tj. każdy z polityków skrytykował przemowę każdego innego polityka w tej grupie)

Często popełnianym błędem jest stosowanie zaimka zwrotnego w miejscu zaimka wzajemnego, np.

We haven‘t talked to each other for years.
Od lat nie rozmawialiśmy ze sobą.

a nie: We haven’t talked to ourselves for years.
To drugie zdanie oznacza bowiem, że od lat nie rozmawialiśmy sami ze sobą (co oczywiście jest możliwe, ale chyba nie o to chodziło wypowiadającemu te słowa).

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!