fbpx
Strona główna » Zaimki względne: who, whom, whose, which, that
Gramatyka Zaimki angielskie

Zaimki względne: who, whom, whose, which, that

Man wears grey sweater vest holds english books and flag before dark blue studio background, language learning concept

Zaimki względne (Relative Pronouns) stosuje się chcąc dostarczyć dodatkowych informacji o rzeczowniku lub odróżnienia go od innych z danej grupy rzeczowników. Do zaimków względnych zalicza się: who, whom, which, whose i that. Stosuje się je względem każdej z osób i dla każdej liczby.

Zaimek względny: who

Zaimek względny who stosuje się w odniesieniu do osób i pełni on funkcję podmiotu w zdaniu podrzędnym, np.

I think I know who has stolen the money.
Chyba wiem, kto ukradł pieniądze.

Zaimek względny: whom

Zaimek względny whom stosuje się tak, jak zaimek who względem osób, jednak używa się po przyimku lub w pozycji dopełnienia (tzn. tam, gdzie na język polski tłumaczylibyśmy go jako “którego”, “z którym”, . We współczesnej angielszczyźnie zaimek ten występuje przede wszystkim w języku formalnym, np.

Mark, to whom I spoke last night, wasn’t happy about your idea.
Mark, z którym rozmawiałem wczoraj w nocy, nie był zachwycony Twoim pomysłem.

The man, whom we just passed, used to be a TV presenter.
Mężczyznę, którego właśnie minęliśmy, był niegdyś prezenterem telewizyjnym.

Warto zapamiętać zwrot:
To whom it may concern
oznaczający: Dla wszystkich zainteresowanych
stosowany jako nagłówek adresowy w oficjalnych pismach, podaniach, obwieszczeniach, kiedy nie jest znany konkretny adresat

Zaimek względny: which

Zaimek względny which stosuje się w stosunku do rzeczy, zwierząt lub rzeczowników abstrakcyjnych i pełni on funkcję podmiotu w zdaniu podrzędnym, np.

The museum, which we are going to visit, was set up in 1989.
Muzeum, które planujemy zwiedzać, powstało w 1989 roku.

Zaimek względny: whose

Zaimek względny whose wskazuje na przynależność do kogoś lub (rzadziej) czegoś, np.

The doctor, whose wife works at the pharmacy, is wearing a nice tie.
Lekarz, którego żona pracuje w aptece, ma na nosie fajny krawat.

Warto zauważyć, że w przypadku rzeczowników nieżywotnych, zastosowanie whose jest gramatycznie poprawne, jednak niezbyt często stosowane, np.

The house whose door looks very old.
Dom, którego drzwi wyglądają na bardzo stare.

częściej napotkamy w postaci:

The house with door which looks very old.
Dom z drzwiami, które wyglądają na bardzo stare.

Zaimek względny: that

Zaimkiem względnym that można zastępować zaimki which i who w mowie potocznej, np.

The house that has seven floors.
Dom, który ma siedem pięter.

The women that were dancers.
Kobiety, które były tancerkami.

Warto zauważyć, że: zaimka that używa się w defining (restrictive) clauses, czyli w przypadku zdań, gdzie zaimek that wprowadza kluczową informację, np.

The letter that contained a secret code was sent to the headquarters.
List, który zawiera sekretny kod, został wysłany do głównej siedziby.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!