fbpx
Strona główna » Clauses of reason – zdania okolicznikowe przyczyny
Zdania okolicznikowe

Clauses of reason – zdania okolicznikowe przyczyny

Suitcase and tourist stuff with inscription travel insurance on wooden background

Zdania okolicznikowe przyczyny Clauses of reason w języku angielskim odpowiadają na pytania dlaczego? z jakiego powodu?

Aby utworzyć konstrukcję Clauses of reason używamy poniższych spójników

becauseponieważHe trains so hard, because he wants to be the champion. (On trenuje ciężko, ponieważ chce być mistrzem.)
because of / due toz powodu, przez, w związku z, ze względu naWe must speed up our work due to deadlines. (Musimy przyspieszyć naszą pracę ze względu na terminy.)
I am so tired because of bad weather. (Jestem tak zmęczony/zmęczona przez złą pogodę.)
astak jakHe started to drink more water as doctor said. (On zaczął pić więcej wody, tak jak powiedział doktor.)
sincejako żeSince I haven’t watch this movie, I will go to cinema. (Jako że nie oglądałem/am tego filmu, pójdę do kina.)
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!