fbpx
Strona główna » Past Simple

Past Simple

Czas Past Simple to czas przeszły używany do opisywania zdarzeń, czynności lub stanów z przeszłości, które nie mają wpływu na teraźniejszość. Jest to jeden z najpowszechniej używanych czasów w języku angielskim, dlatego jego znajomość jest koniecznością.

Aby opanować czas Past Simple należy nauczyć się na pamięć czasowników nieregularnych. Nie tak rzadko występują one bowiem w konstrukcjach w tym czasie. W przypadku innych czasowników należy dodać końcówkę -ed. W przypadku zakończenia czasownika na -e dodajemy wyłącznie -d.

He washed his car. (On umył swój samochód.)

I saw him yesterday. (Widziałem/am go wczoraj.)

Aby utworzyć pytanie w czasie Past Simple należy umieścić operator did (forma przeszła od operatora do) na początku konstrukcji. Później dodajemy osobę, a po niej czasownik w formie PODSTAWOWEJ.

Did he wash his car? (Czy on umył swój samochód?)

Did you see him yesterday? (Czy widziałeś/aś go wczoraj?)

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do operatora did. Może przyjąć on wtedy formę didn’t. W przeczeniach forma czasownika także wraca do PODSTAWOWEJ.

He didn’t wash his car. (On nie umysł swojego samochodu.)I didn’t see him. (Nie widziałem/am go.)

Typowe okoliczniki czasu używane w czasie Past Simple

yesterdaywczoraj
last Sunday/Friday/Mondayostatniej niedzieli/piątku/poniedziałku
last summerostatniego lata
two hours agodwie godziny temu
in 2012w 2012 roku

Udostępnij!
.