fbpx

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną online z nauczycielem → Wypełnij formularz

Strona główna » Present Perfect Simple

Present Perfect Simple

Czasu Present Perfect Simple używamy w przypadku mówienia o czynnościach lub stanach, które miały miejsce w przeszłości i wciąż mają wpływ na teraźniejszość. W czasie Present Perfect nie ma znaczenia, kiedy czynność się odbywała.


Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Simple

Twierdzenia w czasie Present Perfect Simple tworzymy według następującego schematu:

Podmiot + have/has + czasownik w III formie + …

Czasowniki regularne w III formie tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed. Czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć.

Przykłady zdań twierdzących w czasie Present Perfect Simple

She has broken her leg. (Ona złamała nogę.)

I have lost my keys. (Zgubiłem swoje klucze.)

Monica has cooked dinner. (Monika ugotowała obiad.)


Przeczenia w czasie Present Perfect Simple

Przeczenia w Present Perfect Simple tworzymy w prosty sposób. Wystarczy dodać operator not po have/has:

Podmiot + have/has + not + czasownik w III formie + …

 Można również zastosować skrócone formy haven’t lub hasn’t.

Przykłady przeczeń w czasie Present Perfect Simple

I haven’t been in England. (Nie byłem w Anglii.)

He hasn’t eaten Vietnam food. (On nie jadł wietnamskiego jedzenia.)

Tom and Elise haven’t seen this movie. (Tom i Elise nie widzieli tego filmu.)


Pytania w czasie Present Perfect Simple

Aby utworzyć pytania w czasie Present Perfect Simple należy zamienić miejscami podmiot i operator have/has. Schemat wygląda następująco:

Have/has + podmiot + czasownik w III formie + …

Przykłady pytań w czasie Present Perfect Simple

Have you ever been in Paris? (Czy kiedykolwiek byłaś/eś w Paryżu?)

Has she read this book before? (Czy ona czytała wcześniej tą książkę?)

Have we arrived yet? (Czy już dojechaliśmy?)


Typowe określniki czasu w Present Perfect Simple

Tak jak napisaliśmy na samym początku, cechą charakterystyczną czasu Present Perfect Simple jest bliższe nieokreślanie miejsca w przeszłości danej czynności lub stanu. Istnieje jednak kilka określników czasu, których można używać w czasie Present Perfect Simple.

everkiedykolwiek
recentlyniedawno
nevernigdy
alreadyjuż (z reguły używane w twierdzeniach)
yet już (z reguły używane w pytaniach i przeczeniach)
justwłaśnie
Udostępnij!