fbpx
Strona główna » 10 sposobów na powitanie w języku angielskim!
Zwroty i słówka

10 sposobów na powitanie w języku angielskim!

W języku angielskim istnieje wiele wyrażeń, którymi można zastąpić tradycyjne powitanie “Hello”. Warto pamiętać, że każdego z nich używamy w sytuacjach o innym charakterze. Bowiem jedne z nich są bardziej formalne, natomiast inne mniej. W dzisiejszym wpisie przedstawimy 10 sposobów witania się w języku angielskim!

Good morning [gud mornin /ɡʊd ˈmɔːnɪŋ ]  – bardzo popularny zwrot, którego używamy, gdy widzimy kogoś po raz pierwszy o porannej porze. Uprzejme wyrażenie o lekko formalnym charakterze.

How’s it going? [ haz it goin / haʊz ɪt ˈɡəʊɪŋ ] – nieformalne wyrażenie, które jest dość często używane w Ameryce przez młodych ludzi, natomiast rzadziej spotykane w Wielkiej Brytanii. Przetłumaczymy je jako “Jak leci?”.

How are you?  [ hał ar ju / ˈhaʊ ə ju ] – lekki zwrot, którego możemy użyć w stosunku do każdego. Pytamy się w ten sposób o samopoczucie naszego rozmówcy.

How are things? [ hał ar fings / ˈhaʊ ə ˈθɪŋz ] – ciekawe wyrażenie, którego można użyć w stosunku do każdego, jednak najczęściej stosujemy w przypadku, gdy dłuższy czas znamy naszego rozmówcę. Za pomocą tego pytania, możemy zasugerować znajomemu, aby opowiedział nam o swojej życiowej sytuacji.

What’s up? [ łots ap / wɒts ʌp ] – bardzo luźny zwrot, którego używa się w stosunku do osób, z którymi znamy się dobrze. Polskim odpowiednikiem będzie “Co tam?”.

What’s going on? [ łots goin on / wɒts ˈɡəʊɪŋ ɒn ] – kolejne nieformalne wyrażenie, którego możemy użyć w stosunku do ludzi, z którymi mamy luźny kontakt. Przetłumaczymy jako “Jak leci?”.

How are you doing? [ hał ar ju duin / ˈhaʊ ə ju ˈduːɪŋ ] – dość formalny zwrot, którego można użyć w stosunku do swojego szefa, współpracownika itp.

Welcome [ łelkam / ˈwelkəm ] – uniwersalne wyrażenie, którego możemy użyć, aby powitać znajomych na domowej imprezie, a także pracowników na spotkaniu organizacyjnym.

Yo [ jo / ˈjəʊ ] – slangowy zwrot, popularny w niektórych środowiskach. Nie powinniśmy go używać w przypadku poważnych sytuacji lub osób, których nie znamy.

Hey there [ hej der / heɪ ðeə ] – zwrot o średnim stopniu formalności, dlatego jest on dość uniwersalny i powszechnie stosowany.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!