fbpx
Strona główna » Angielski w biurze – słownictwo oraz zwroty
Angielski na co dzień Zwroty i słówka

Angielski w biurze – słownictwo oraz zwroty

kobieta pracująca w biurze

Pracujesz w biurze lub chcesz pracować w takim miejscu, a znajomość angielskiego jest wymagana? W dobie pracy zdalnej, coraz więcej firm tworzy międzynarodowe zespoły – a być może po prostu przyjdzie Ci się kontaktować z zagranicznym klientem? Jedno jest pewne – znajomość angielskiego w biurze jest bardzo przydatna!

Poniżej przydatne słownictwo i zwroty związane z pracą w biurze. Na samym końcu zebraliśmy także angielskie idiomy “biurowe”. Zapraszamy do nauki!

Przybory i artykuły biurowe po angielsku

Zacznijmy zatem od przyborów i artykułów biurowych, które zawsze obecne są w takim miejscu. Poniżej znajduje się lista angielskich słówek wraz z zapisem fonetycznym i tłumaczeniem.

paperclip [ˈpeɪpəklɪp]spinacz
cash register [kæʃ ˈrɛʤɪstə]kasa fiskalna
dividers [dɪˈvaɪdəz]przekładka
hole maker [həʊl ˈmeɪkə]dziurkacz
stationery [ˈsteɪʃnəri]artykuły biurowe
binder [ˈbaɪndə]segregator
carbon paper [ˈkɑːbən ˈpeɪpə]kalka
card index [kɑːd ˈɪndɛks]indeks
drawing pins [ˈdrɔːɪŋ pɪnz]pinezki
notepad [ˈnəʊtˌpæd]notatnik
rubber stamp [ˈrʌbə stæmp]pieczątka
sellotape [ˈsɛlə(ʊ)teɪp]taśma klejąca
clipboard [ˈklɪpbɔːd]podkładka do pisania

Przydatne zwroty po angielsku w biurze

Poniżej zebraliśmy zwroty, które przydadzą się podczas codziennych rozmów w biurze. Warto nauczyć się ich na pamięć, aby mieć możliwość ich użycia bez zastanowienia.

How can I help you?W czym mogę pomóc?
Make out an invoiceWystawić fakturę
Place an orderZłożyć zamówienie
Returning ordersZwrot towaru
Get a discountDostać rabat
Scan filesSkanować dokumenty
Generate a reportGenerować raport
This invoice is overdueTa faktura jest przedawniona
The system is down at the momentSystem w tym momencie nie działa
The reception is on second floorRecepcja jest na drugim piętrze

Inne słówka, które przydają się w biurze!

Zebraliśmy jeszcze kilka słówek, które są poniekąd związane z pracą w biurze. Sprawdź poniższą listę.

busyzajęty/zajęta
sick leavezwolnienie chorobowe
milestonekamień milowy
to deploywdrożyć
accountantksięgowy/księgowa
overtimenadgodziny

Idiomy związane z pracą w biurze

A co powiesz na mniej formalne zwroty, które sprawiają że praca w biurze staje się bardziej radosna – jednocześnie dzięki nim zakomunikujesz dobre obycie!

  • Off the cuff – robić coś bez przygotowania, improwizować.
  • It’s not rocket science – dane zadanie lub czynność nie jest skomplikowana czy trudna do zrozumienia.
  • Think outside the box – myśleć poza schematami, mieć kreatywne i nowatorskie podejście.
  • Raise the bar – podnosić poprzeczkę
  • Learning curve – oznacza to, że początkowy wysiłek w nauce, dopiero po pewnym czasie przynosi zamierzone efekty.
  • Cut to the chase – od razu przejść do sedna.
  • Small talk – mała, codzienna rozmowa
  • The bottom line – najważniejsza kwestia
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!