fbpx
Strona główna » Angielski w biurze – słownictwo oraz zwroty
Angielski na co dzień Zwroty i słówka

Angielski w biurze – słownictwo oraz zwroty

Praca w biurze wiąże się często z kontaktem z klientami. Coraz więcej polskich firm wchodzi na rynek globalny, dlatego pracodawcy wymagają od swoich pracowników dobrej znajomości języka angielskiego. Jeżeli szukasz zatrudnienia w biurze za granicą lub w naszym kraju, bądź już w nim pracujesz, dzisiejszy artykuł może okazać się niezwykle pomocny. Znajdziesz w nim przydatne angielskie zwroty w biurze oraz słownictwo. Zaskocz swojego pracodawcę i pokaż, że skupiasz się na swoim rozwoju!

Przybory i artykuły biurowe po angielsku

Zacznijmy zatem od przyborów i artykułów biurowych, które zawsze obecne są w takim miejscu. Poniżej znajduje się lista angielskich słówek wraz z zapisem fonetycznym i tłumaczeniem.

paperclip [ˈpeɪpəklɪp]spinacz
cash register [kæʃ ˈrɛʤɪstə]kasa fiskalna
dividers [dɪˈvaɪdəz]przekładka
hole maker [həʊl ˈmeɪkə]dziurkacz
stationery [ˈsteɪʃnəri]artykuły biurowe
binder [ˈbaɪndə]segregator
carbon paper [ˈkɑːbən ˈpeɪpə]kalka
card index [kɑːd ˈɪndɛks]indeks
drawing pins [ˈdrɔːɪŋ pɪnz]pinezki
notepad [ˈnəʊtˌpæd]notatnik
rubber stamp [ˈrʌbə stæmp]pieczątka
sellotape [ˈsɛlə(ʊ)teɪp]taśma klejąca
clipboard [ˈklɪpbɔːd]podkładka do pisania

Przydatne zwroty po angielsku w biurze

Poniżej zebraliśmy zwroty, które przydadzą się podczas codziennych rozmów w biurze. Warto nauczyć się ich na pamięć, aby mieć możliwość ich użycia bez zastanowienia.

How can I help you?W czym mogę pomóc?
Make out an invoiceWystawić fakturę
Place an orderZłożyć zamówienie
Returning ordersZwrot towaru
Get a discountDostać rabat
Scan filesSkanować dokumenty
Generate a reportGenerować raport
This invoice is overdueTa faktura jest przedawniona
The system is down at the momentSystem w tym momencie nie działa
The reception is on second floorRecepcja jest na drugim piętrze
Udostępnij!