fbpx
Strona główna » Czasownik have – co oznacza, odmiana przez osoby i czasy angielskie
Zwroty i słówka

Czasownik have – co oznacza, odmiana przez osoby i czasy angielskie

Nie da się ukryć, że have to jeden z najczęściej występujących czasowników w języku angielskim. Jednocześnie sprawia on dużo kłopotów, szczególnie gdy dostrzeżemy jego różnorodne zastosowanie, jak i formy.

W dzisiejszym poradniku wyjaśnimy zatem wszystkie niuanse związane z tym czasownikiem have. Przedstawimy jak odmieniać go przez osoby, jak również rozjaśnimy jego wykorzystanie w czasach przeszłych. Pokażemy Ci także ciekawe konstrukcje z czasownikiem have.

Zapraszamy do lektury!

Zastosowanie have

Tak jak wspomnieliśmy powyżej – czasownik have pełni aż trzy funkcje w języku angielskim:

  • Jako czasownik główny – oznacza po prostu „mieć”, „posiadać”.
  • Jako czasownik posiłkowy i operator – rozjaśnimy Ci to w dalszej części poradnika
  • Jako część pewnych wyrażeń np. have breakfast – zjeść śniadanie.

Have jako czasownik główny

Zacznijmy zatem od podstawowego wykorzystania have jako czasownika, który mówi o tym, że w jesteśmy w posiadaniu danej rzeczy, stanu, zjawiska czy osoby (oczywiście w moralnym kontekście!) np.

I have a car.
Mam samochód.

They have a lot of free time.
Oni mają dużo wolnego czasu.

Do you have brother or sister?
Czy ty masz brata albo siostrę?

Arthur and Jennifer don’t have tickets.
Artur i Jennifer nie mają biletów.

Odmiana czasownika have przez osoby

W kontekście tego czasownika najczęstszym pytaniem początkujących jest – kiedy have a kiedy has? Chodzi tutaj o odmiany przez osoby, a konkretnie has wykorzystuje się przy 3. os. liczby pojedynczej. Zauważ też, że czasownik have można skrócić!

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
I have = I‘ve (Ja mam)We have = We‘ve (Oni mają)
You have = You‘ve (Ty masz)You have = You‘ve (Wy macie)
She/He/It has (Ona/On/Ono ma)They have = They‘ve (Oni mają)

Czasownik have w czasie przeszłym

Have należy do grupy czasowników nieregularnych, co oznacza, że nie odmienia się on przez czasy w tradycyjny sposób (czyli dodanie końcówki -d, -ed, -ied).

Czasownik have w 2. i 3. formie wygląda następująco:

Podstawowa forma2. forma czasownika3. forma czasownika
Havehadhad

czyli jest to czasownik, który wyjątkowo w 2. i 3. formie jest taki sam!

Przykłady:

I had two cars.
Miałem/am dwa samochody.

.

Had you breakfast yet?
Czy jadłeś/aś już śniadanie?

She has had true leadership ability.
Ona miała prawdziwe zdolności lidera.

Odmiana have present continuous – having

Kolejna forma, choć regularna, z jaką spotkamy się w przypadku tego czasownika to having, czyli połączenie have z końcówką -ing.

Występuje on w czasach Continuous. Jest on jednak rzadko używany – gdyż czasownik o znaczeniu mieć, raczej nie pasuje do czynności wykonywanych w sposób ciągły. Chyba, że mówimy o konkretnych wyrażeniach, które opisujemy w tym poradniku np. having a shower (brać przysznic).

Kilka przykładów użycia czasownika having w czasie Present Continuous:

I’m having a breakfast, so I can’t talk.
Jem teraz śniadanie, więc nie mogę rozmawiać.

They’re having so much fun!
Oni dobrze się bawią!

Have jako czasownik posiłkowy

Wspomnieliśmy już, że have spełnia także funkcję czasownika posiłkowego i operatora. Jego obecność jest charakterystyczna dla czasów oznaczonych jako Perfect.

Czasownik have w czasie Present Perfect

Pomimo, że Present Perfect to czas przeszły, to używamy operatora w podstawowej formie (have, has), dopiero rzeczywisty czasownik przyjmuje 3. formę.

He has worked in New York
On pracował w Nowym Jorku.

They have been here since 9 AM.
Oni byli tutaj od 9 rano.

Czasownik have w czasie Past Perfect

Natomiast w czasie Past Perfect (zaprzeszłym) have przyjmuje już formę had, co pokazuje poniższy przykład.

I had never worked in restaurant.
Nigdy nie pracowałem/am w restauracji.

She had written two books before the last one.
Ona napisała dwie książki zanim napisała ostatnią.

Wyrażenia z czasownikiem have

Do najpopularniejszych zwrotów z czasownikiem have należą:

Wyrażenie z haveTłumaczenie
Have a meeting/an appointment.Mieć spotkanie/wizytę.
Have fun/have a good time.Dobrze się bawić.
Have a baby.Mieć dziecko.
Have breakfast/lunch.Jeść śniadanie/obiad.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!