fbpx
Strona główna » Emocje po angielsku – lista, przykłady, ciekawostki
Zwroty i słówka

Emocje po angielsku – lista, przykłady, ciekawostki

emocjonalne emotki na rękach kobiety

Emocje są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, barwiąc każdą naszą interakcję i doświadczenie. Aby skutecznie komunikować się w języku angielskim, niezbędne jest zrozumienie i umiejętność wyrażania tych uniwersalnych stanów.

Właśnie dlatego ten artykuł został stworzony – by pomóc Ci lepiej rozumieć i używać angielskich słów opisujących emocje. Od radości po smutek, od miłości po frustrację, znajdziesz tutaj bogatą listę emocji wraz z ich tłumaczeniami i przykładami użycia, co pozwoli Ci na płynniejszą i bardziej autentyczną komunikację w języku angielskim.

Emocje pozytywne po angielsku

Emocja po angielsku [transkrypcja fonetyczna | zapis wymowy] Tłumaczenie
Happiness [ˈhæp.i.nəs | ‘ha-pi-nis] Szczęście
Joy [dʒɔɪ | joy] Radość
Love [lʌv | luv] Miłość
Excitement [ɪkˈsaɪt.mənt | ik-‘sait-mənt] Podekscytowanie
Contentment [kənˈtent.mənt | kən-‘tent-mənt] Zadowolenie
Peace [piːs | pees] Spokój
Gratitude [ˈɡræt.ɪ.tjuːd | ‘gra-ti-tude] Wdzięczność
Amusement [əˈmjuːz.mənt | ə-‘myooz-mənt] Rozrywka
Inspiration [ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən | ‘in-spi-‘rei-shən] Inspiracja
Pride [praɪd | praid] Duma

Emocje negatywne po angielsku

Emocja po angielsku [transkrypcja fonetyczna | zapis wymowy] Tłumaczenie
Sadness [ˈsæd.nəs | ‘sad-nis] Smutek
Anger [ˈæŋ.ɡər | ‘ang-ger] Gniew
Fear [fɪər | fear] Strach
Disappointment [ˌdɪs.əˈpɔɪnt.mənt | ‘dis-ə-‘point-mənt] Rozczarowanie
Frustration [frʌˈstreɪ.ʃən | frus-‘trei-shən] Frustracja
Anxiety [æŋˈzaɪ.ə.ti | ang-‘zai-ə-tee] Niepokój
Regret [rɪˈɡret | ri-‘gret] Żal
Jealousy [ˈdʒel.ə.si | ‘jel-ə-si] Zazdrość
Grief [ɡriːf | grief] Żałoba
Despair [dɪˈspeər | di-‘spear] Rozpacz

Przykłady użycia emocji po angielsku

Oto kilka praktycznych przykładów, które pokazują, jak można używać słów opisujących emocje w różnych kontekstach języka angielskiego:

 1. Happiness: I felt a wave of happiness when I heard the good news. (Poczułem falę szczęścia, gdy usłyszałem dobre wieści.)
 2. Sadness: There’s a deep sadness in her eyes that tells a story. (W jej oczach widać głęboki smutek, który opowiada historię.)
 3. Anger: He couldn’t hide his anger when he saw the damage. (Nie mógł ukryć swojego gniewu, gdy zobaczył zniszczenia.)
 4. Love: She expressed her love through small, everyday gestures. (Wyrażała swoją miłość poprzez małe, codzienne gesty.)
 5. Fear: As the storm approached, fear began to set in among the villagers. (Gdy zbliżała się burza, wśród mieszkańców zaczęło szerzyć się strach.)
 6. Excitement: The children’s faces lit up with excitement at the sight of the presents. (Twarze dzieci rozjaśniły się z podekscytowania na widok prezentów.)
 7. Disappointment: His voice was tinged with disappointment when he spoke about the cancelled trip. (Jego głos był zabarwiony rozczarowaniem, gdy mówił o odwołanej wycieczce.)
 8. Jealousy: Jealousy can often lead to unnecessary conflicts in relationships. (Zazdrość często prowadzi do niepotrzebnych konfliktów w związkach.)
 9. Gratitude: She expressed her gratitude to all those who supported her during difficult times. (Wyraziła swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy wspierali ją w trudnych chwilach.)
 10. Pride: He took great pride in his achievements, which were the result of hard work. (Był bardzo dumny ze swoich osiągnięć, które były wynikiem ciężkiej pracy.)

Emocje po angielsku – ciekawostki

Język angielski oferuje fascynujące spojrzenie na wyrażanie emocji. Oto kilka ciekawostek:

 • Bogactwo słownictwa – angielski ma szeroki wachlarz słów opisujących subtelne różnice w emocjach. Na przykład, słowa takie jak “elation”, “bliss”, “joy” i “happiness” wszystkie oznaczają szczęście, ale każde z nich ma nieco inny odcień znaczeniowy.
 • Idiomy emocjonalne – w języku angielskim istnieje wiele idiomów związanych z emocjami, takich jak “jump for joy” czy “cry over spilled milk”, które obrazowo opisują uczucia.
 • Emocje a kultura – sposób wyrażania emocji w języku angielskim może różnić się w zależności od kultury. Na przykład, Brytyjczycy mogą być bardziej powściągliwi w wyrażaniu emocji niż Amerykanie.
 • Wpływ technologii – współczesny język angielski został wzbogacony o nowe słowa i zwroty związane z emocjami w erze cyfrowej, takie jak “texting anxiety” czy “FOMO”.
 • Emocje w literaturze – angielska literatura jest bogatym źródłem opisów emocji, od dramatów Szekspira po nowoczesne powieści. Studiowanie literatury może być doskonałym sposobem na zrozumienie głębi i złożoności emocjonalnej języka.
 • Nauka o emocjach – w języku angielskim istnieje wiele terminów naukowych związanych z emocjami, takich jak “emotional intelligence” czy “affective neuroscience”, które są używane w psychologii i neurologii.

Te ciekawostki pokazują, jak bogaty i złożony może być język angielski, gdy chodzi o wyrażanie emocji. Znajomość tych niuansów może znacznie wzbogacić Twoją zdolność do komunikacji i wyrażania siebie w tym języku.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!