fbpx
Strona główna » Figury i kształty – przydatne słownictwo
Zwroty i słówka

Figury i kształty – przydatne słownictwo

ksztalty-figury

Umiejętność opisywania rzeczywistości za pomocą kształtów jest niezwykle przydatna podczas konwersacji w języku angielskim. Warto poznać znaczenia poszczególnych figur, gdyż taka wiedza wspomoże nas w wielu aspektach życia codziennego w innym kraju lub podczas wyjazdów za granicę. Zebraliśmy dla Was listę najbardziej przydatnych angielskich słówek, które dotyczą figur geometrycznych. Poznasz również kształty po angielsku. Zapraszamy!

Rzeczowniki

square [ skweə | skłe ]kwadrat
triangle [ ˈtraɪæŋgl | traiangl ]trójkąt
rectangle [ ˈrɛkˌtæŋgl | rektengl ]prostokąt
cube [ kjuːb | kjub ]sześcian
circle [ ˈsɜːkl | seikl ]okrąg
cylinder [ ˈsɪlɪndə | silinda ]walec
semicircle [ ˈsɛmɪˌsɜːkl | semiseikl ]półokrąg
sphere [ sfɪə | sfie ]kula
hemisphere [ ˈhɛmɪsfɪə | hemisfie ]półkula
cone [ kəʊn | keun ]stożek

Przymiotniki

circular [ ˈsɜːkjʊlə | seikjula ]okrągły
triangular [ traɪˈæŋgjʊlə | traiangjula ]trójkątny
convex [ ˈkɒnˈvɛks | konweks ]wypukły
concave [ ˈkɒnˈkeɪv | konkeiw ]wklęsły
cubic [ ˈkjuːbɪk | kjubik ]sześcienny
narrow [ ˈnærəʊ | narou ]wąski
wide [ waɪd | łaid ]szeroki
hemispherical [ ˌhɛmɪˈsfɛrɪkəl | hemisferikal ]półkolisty
curved [ kɜːvd | kevd ]zaokrąglony
slender [ ˈslɛndə | slende ]strzelisty

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!