fbpx
Strona główna » Many, much, a lot of, few, a few, little, a little – dogłębne wyjaśnienie!
Gramatyka Zwroty i słówka

Many, much, a lot of, few, a few, little, a little – dogłębne wyjaśnienie!

Język angielski, podobnie jak wiele innych języków, ma w sobie subtelności, które mogą sprawić, że nauka staje się nieco skomplikowana. Jednym z takich obszarów jest użycie słów takich jak “many”, “much”, “a lot of”, “few”, “a few”, “little” i “a little”. W tym artykule omówimy, jak i kiedy używać tych słów, zwracając szczególną uwagę na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, oraz różnice między tymi określnikami w zastosowaniu.

Znaczenie słów

Zacznijmy od dosłownego przetłumaczenia słów, których dotyczy dzisiejszy artykuł:

much –  dużo
many  – wiele
a little – mało, trochę
little – bardzo mało
a few – kilka
few – niewiele
a lot of – dużo 
lots of – bardzo dużo
plenty of – mnóstwo

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Zasada ogólna mówi, że many oraz few jest używane z rzeczownikami policzalnymi, podczas gdy much i little jest używane z rzeczownikami niepoliczalnymi.

I don’t have many friends.
Nie mam wielu przyjaciół.

I have a few friends.
Mam kilku przyjaciół

I don’t have much time.
Nie mam dużo czasu.

I have a little time.
Mam trochę czasu.

Różnica między many/much, a a lot of/lots of

A lot of/lots of jest bardziej nieformalne i można go używać zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących. Natomiast w przeczeniach oraz pytaniach użyjemy much/many.

I have a lot of friends.
Mam dużo przyjaciół.

I haven’t got many friends.
Nie mam wielu przyjaciół.

I have a lot of time.
Mam dużo czasu.

Do I have much time?
Czy mam dużo czasu?

Uwaga! Mimo że many i much są zazwyczaj używane w pytaniach i przeczeniach, mogą być również używane w twierdzeniach z too, so, very i how.

I have too many friends.
Mam zbyt wielu przyjaciół.

I have so much time.
Mam tak dużo czasu.

Plenty of czy a lot of?

Plenty of oznacza w nadmiarze, pod dostatkiem, natomiast a lot of/lots of oznacza wiele, dużo. W obydwóch przypadkach mogą być używane z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

I have plenty of time.
Mam mnóstwo czasu.

Różnica między few i a few, little i a little

Few oraz little bez przedimka a sugerują niewielką ilość i mogą mieć wydźwięk negatywny.

A few oraz a little z przedimkiem a oznaczają małą, ale wystarczającą ilość.

I have few friends.
Mam niewielu przyjaciół.

I have a few friends.
Mam kilku przyjaciół.

I have little time.
Mam niewiele czasu.

I have a little time.
Mam trochę czasu.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!