fbpx
Strona główna » Pogoda i klimat – słownictwo + test
Zwroty i słówka

Pogoda i klimat – słownictwo + test

parasolka

Umiejętność opisywania warunków pogodowych jest bardzo przydatna i każdy, kto chce nauczyć się dobrze angielskiego, powinien dobrze poznać słownictwo związane z pogodą. Często rozmawiamy bowiem o pogodzie ze znajomymi, przyjaciółmi oraz rodziną, a także z osobami, których zupełnie nie znamy. Z tego powodu przygotowaliśmy listę czasowników, rzeczowników i przymiotników związanych z pogodą, a na końcu znajdziesz test ze znajomości słownictwa.

Rzeczowniki

blizzard [ ˈblɪzəd | blized ]zamieć śnieżna
storm [ stɔːm | sto:m]burza
fog [ fɒg | fog ]mgła
lightning [ ˈlaɪtnɪŋ | laitnin ]błyskawica
sleet [ sliːt | slit ]deszcz ze śniegiem
icicle [ ˈaɪsɪkl | aisikil ]sopel
heat wave [ hiːt weɪv | hit łeiw ]fala upałów
thunder [ ˈθʌndə | fande ]grzmot

Przymiotniki

rainy [ ˈreɪni | reini ]deszczowy
sultry [ ˈsʌltri | saltri ]duszny
cloudy [ ˈklaʊdi | klaudi ]pochmurny
foggy [ ˈfɒgi | fogi ]mglisty
windy [ ˈwɪndi | łindi ]wietrznie
overcast [ ˈəʊvəkɑːst | ołwekastzachmurzony
sticky [ ˈstɪki | stiki ]parny
mild [ maɪld | maild ] (climate)łagodny (klimat)

Czasowniki

to melt [ mɛlt | melt ]topnieć
to pour down [ pɔː daʊn | pu dałn ]lać
to shine [ ʃaɪn | szain ]świecić
to freeze [ friːz | friz ]marznąć
to drip [ drɪp | drip ] kapać (deszcz)

Test znajomości słówek!

Przyłożyłeś się do nauki powyższych słówek? Jeśli tak sądzisz, sprawdź swoją wiedzę wypełniając poniższy test! Zaznacz prawidłową odpowiedź, a na końcu ukaże Ci się wynik Twojego testu. Powodzenia!

[wp_quiz id=”935″]

.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!