fbpx

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną online z nauczycielem → Wypełnij formularz

Strona główna » Pogoda i klimat – słownictwo + test
Zwroty i słówka

Pogoda i klimat – słownictwo + test

Umiejętność opisywania warunków pogodowych jest bardzo przydatna i każdy, kto chce nauczyć się dobrze angielskiego, powinien dobrze poznać słownictwo związane z pogodą. Często rozmawiamy bowiem o pogodzie ze znajomymi, przyjaciółmi oraz rodziną, a także z osobami, których zupełnie nie znamy. Z tego powodu przygotowaliśmy listę czasowników, rzeczowników i przymiotników związanych z pogodą, a na końcu znajdziesz test ze znajomości słownictwa.

Rzeczowniki

blizzard [ ˈblɪzəd | blized ]zamieć śnieżna
storm [ stɔːm | sto:m]burza
fog [ fɒg | fog ]mgła
lightning [ ˈlaɪtnɪŋ | laitnin ]błyskawica
sleet [ sliːt | slit ]deszcz ze śniegiem
icicle [ ˈaɪsɪkl | aisikil ]sopel
heat wave [ hiːt weɪv | hit łeiw ]fala upałów
thunder [ ˈθʌndə | fande ]grzmot

Przymiotniki

rainy [ ˈreɪni | reini ]deszczowy
sultry [ ˈsʌltri | saltri ]duszny
cloudy [ ˈklaʊdi | klaudi ]pochmurny
foggy [ ˈfɒgi | fogi ]mglisty
windy [ ˈwɪndi | łindi ]wietrznie
overcast [ ˈəʊvəkɑːst | ołwekastzachmurzony
sticky [ ˈstɪki | stiki ]parny
mild [ maɪld | maild ] (climate)łagodny (klimat)

Czasowniki

to melt [ mɛlt | melt ]topnieć
to pour down [ pɔː daʊn | pu dałn ]lać
to shine [ ʃaɪn | szain ]świecić
to freeze [ friːz | friz ]marznąć
to drip [ drɪp | drip ] kapać (deszcz)

Test znajomości słówek!

Przyłożyłeś się do nauki powyższych słówek? Jeśli tak sądzisz, sprawdź swoją wiedzę wypełniając poniższy test! Zaznacz prawidłową odpowiedź, a na końcu ukaże Ci się wynik Twojego testu. Powodzenia!

Thunder

Correct! Wrong!

To pour down

Correct! Wrong!

Mild

Correct! Wrong!

Sleet

Correct! Wrong!

Fog

Correct! Wrong!

Overcast

Correct! Wrong!

Sultry

Correct! Wrong!

Niedobrze!
Powtórz słówka jeszcze raz!
Mogło być lepiej!
Powtórz słówka jeszcze raz i spróbuj ponownie!
Dobrze!
Świetni wynik!
Bezbłędnie!
Widać, że przyłożyłeś się do nauki! 🙂

Share your Results:

Udostępnij!
.