fbpx
Strona główna » Przymiotniki odsłowne angielski
Zwroty i słówka

Przymiotniki odsłowne angielski

W języku angielskim przymiotniki odsłowne są tworzone poprzez dodanie końcówek do czasowników i rzeczowników. Są one niezwykle użyteczne i zwiększają naszą zdolność do precyzyjnego opisu rzeczywistości. W tym artykule omówimy zasady pisowni, jak są tworzone oraz podamy przykłady ich użycia.

Przymiotniki odsłowne – czym są?

Przymiotniki odsłowne to te, które powstały od innych części mowy, najczęściej od czasowników lub rzeczownikiów. Są one kluczowym elementem angielskiego słownictwa i pomagają tworzyć bardziej barwne oraz ekspresyjne zdania. Przyjrzyjmy się bliżej kilku typom przymiotników odsłownych.

.

Przymiotniki odsłowne powstałe od czasowników

Wiele przymiotników odsłownych powstaje od czasowników poprzez dodanie odpowiednich końcówek, takich jak:

-able / -ible: Ta końcówka sugeruje, że coś jest możliwe do zrobienia lub jest tolerowane.

read – czytać
readable – czytelne

accept – akceptować
acceptable – akceptowalne

-ive: Ta końcówka sugeruje, że coś ma tendencję do określonego zachowania.

decide – decydować
decisive – decydujący

explode – wybuchnąć
explosive – wybuchowy

-ed: Ta końcówka jest używana do tworzenia przymiotników odsłownych od czasowników, które opisują emocje lub uczucia.

bore – nudzić
bored – znudzony

confuse – dezorientować
confused – zdezorientowany

-ing: Przymiotniki z końcówką “-ing” opisują coś, co powoduje określone uczucia lub reakcje.

interest – interesować
interesting – interesująca

amuse – bawić
amusing – zabawny

Przymiotniki odsłowne powstałe od rzeczowników

Przymiotniki odsłowne mogą również powstawać od rzeczowników. Często dodajemy końcówki takie jak:

-ful: Dodawana do rzeczowników, tworzy przymiotniki opisujące pełnię czegoś lub mające dużo czegoś.

beauty – piękno
beautiful – piękny

care – troska
careful – ostrożny

-less: Dodawana do rzeczowników, tworzy przymiotniki opisujące brak czegoś.

hope – nadzieja
hopeless – beznadziejny

taste – smak
tasteless – bez smaku

-y: Dodawana do rzeczowników, tworzy przymiotniki opisujące cechę lub charakterystykę.

salt – sól
salty – słony

rain – deszcz
rainy – deszczowy

-ish: Dodawana do rzeczowników, tworzy przymiotniki opisujące podobieństwo do czegoś.

child – dziecko
childish – dziecinny

red – czerwony
reddish – czerwonawy

-al: Dodawana do rzeczowników, tworzy przymiotniki związane z tym rzeczownikiem.

nature – natura
natural – naturalny

culture – kultura
cultural – kulturalny

-ous: Dodawana do rzeczowników, tworzy przymiotniki opisujące cechę lub charakterystykę.

danger – niebezpieczeństwo
dangerous – niebezpieczny

courage – odwaga
courageous – odważny

Przykłady

This book is very readable.
Ta książka jest bardzo czytelna.

Her behaviour is quite active.
Jej zachowanie jest dość aktywne.

She looked really tired last night.
Ona wyglądała na naprawdę zmęczoną wczoraj wieczorem.

This film is extremely boring.
Ten film jest niezwykle nudny.

He lives in a dangerous neighborhood.
On mieszka w niebezpiecznej okolicy.

It was a rainy day.
To był deszczowy dzień.

Your smile is beautiful.
Twój uśmiech jest piękny.

His actions were careless.
Jego działania były nieostrożne.

I want to buy a musical instrument.
Chcę kupić muzyczny instrument.

She’s an American citizen.
Ona jest amerykańską obywatelką.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!