fbpx
Strona główna » Rodzina po angielsku – członkowie rodziny w języku angielskim
Zwroty i słówka

Rodzina po angielsku – członkowie rodziny w języku angielskim

rodzina siedząca na kanapie

W dzisiejszym artykule przedstawiamy angielskie słownictwo z tematyki członków rodziny. Przedstawimy Ci również wiele przykładowych zwrotów związanych z rodziną, jak również dodatkowe wskazówki. Nie przedłużając – zaczynajmy!

Podstawowe relacje rodzinne

 • Mother [ˈmʌðər | mader] – matka
 • Father [ˈfɑːðər | fader] – ojciec
 • Sister [ˈsɪstər | sister] – siostra
 • Brother [ˈbrʌðər | brader] – brat
 • Daughter [ˈdɔːtər | doter] – córka
 • Son [sʌn | son] – syn
 • Grandmother [ˈɡrænˌmʌðər | granmader] – babcia
 • Grandfather [ˈɡrænˌfɑːðər | granfader] – dziadek
 • Aunt [ænt | ant] – ciotka
 • Uncle [ˈʌŋkəl | ankl] – wujek
 • Cousin [ˈkʌzɪn | kazin] – kuzyn/kuzynka
 • Niece [niːs | nees] – siostrzenica/bratanica
 • Nephew [ˈnɛfjuː | nefew] – siostrzeniec/bratanek
 • Mother-in-law [ˈmʌðər ɪn lɔː | mader-in-lo] – teściowa
 • Father-in-law [ˈfɑːðər ɪn lɔː | fader-in-lo] – teść
 • Sister-in-law [ˈsɪstər ɪn lɔː | sister-in-lo] – szwagierka
 • Brother-in-law [ˈbrʌðər ɪn lɔː | brader-in-lo] – szwagier
 • Stepfather [ˈstɛpˌfɑːðər | stepfader] – ojczym
 • Stepmother [ˈstɛpˌmʌðər | stepmader] – macocha
 • Stepdaughter [ˈstɛpˌdɔːtər | stepdoter] – pasierbica
 • Stepson [ˈstɛpˌsʌn | stepson] – pasierb
 • Half-sister [hæf ˈsɪstər | haf-sister] – przyrodnia siostra
 • Half-brother [hæf ˈbrʌðər | haf-brader] – przyrodni brat

Daleka rodzina po angielsku

 • Great-grandmother [ˈɡreɪtˌɡrænˌmʌðər | great-grandmader] – prababcia
 • Great-grandfather [ˈɡreɪtˌɡrænˌfɑːðər | great-grandfader] – pradziadek
 • Second cousin [ˈsɛkənd ˈkʌzɪn | second kazin] – kuzyn drugiego stopnia
 • Third cousin [θɜːrd ˈkʌzɪn | third kazin] – kuzyn trzeciego stopnia
 • Great-aunt [ˈɡreɪt ænt | great-ant] – ciocia babci/dziadka, praciocia
 • Great-uncle [ˈɡreɪt ˈʌŋkəl | great-ankl] – wujek babci/dziadka, pradziadek
 • Great-niece [ˈɡreɪt niːs | great-nees] – prawnuczka (w linii bocznej), prasiostrzenica
 • Great-nephew [ˈɡreɪt ˈnɛfjuː | great-nefew] – prawnuk (w linii bocznej), prasiostrzeniec
“Family” to rodzina w języku angielskim

Opis członków rodziny po angielsku


Opisując członków rodziny po angielsku, możemy przedstawić nie tylko ich relacje względem nas, ale także ich charakterystyki, zajęcia czy osobowości. Oto kilka przykładów, jak można opisać członków rodziny w języku angielskim:

My mother is very caring and supportive. She works as a nurse and loves helping others.
Moja matka jest bardzo troskliwa i wspierająca. Pracuje jako pielęgniarka i uwielbia pomagać innym.

My father is an engineer with a great sense of humor. He enjoys solving problems and playing chess in his free time.
Mój ojciec jest inżynierem z doskonałym poczuciem humoru. Lubi rozwiązywać problemy i grać w szachy w wolnym czasie.

I have a sister who is incredibly artistic. She’s studying to become a graphic designer and loves painting.
Mam siostrę, która jest niesamowicie artystyczna. Studiuje, aby zostać grafikiem i uwielbia malować.

My brother is a real sports enthusiast. He plays football and dreams of becoming a professional athlete one day.
Mój brat to prawdziwy entuzjasta sportu. Gra w piłkę nożną i marzy, by pewnego dnia zostać zawodowym sportowcem.

My grandparents are the pillars of our family. They share stories from the past and teach us valuable life lessons.
Moi dziadkowie są filarami naszej rodziny. Dzielą się historiami z przeszłości i uczą nas cennych lekcji życiowych.

My uncle is an adventurous traveler. He has visited over 50 countries and always has fascinating stories to tell.
Mój wujek to żądny przygód podróżnik. Odwiedził ponad 50 krajów i zawsze ma fascynujące historie do opowiedzenia.

My aunt is a successful businesswoman. She runs her own company and is a role model for me.
Moja ciocia to udana bizneswoman. Prowadzi własną firmę i jest dla mnie wzorem do naśladowania.

I have a cousin who’s a bit of a tech geek. He’s always up to date with the latest gadgets and loves coding.
Mam kuzyna, który jest trochę maniakiem technologii. Zawsze jest na bieżąco z najnowszymi gadżetami i uwielbia programowanie.

.

Podstawowe zwroty po angielsku dotyczące członków rodziny

My mother is a teacher
Moja matka jest nauczycielką.

I have two brothers
Mam dwóch braci.

She is my sister
Ona jest moją siostrą.

His father works in an office
Jego ojciec pracuje w biurze.

We live with our grandparents
Mieszkamy z naszymi dziadkami.

This is my aunt Jane
To jest moja ciotka Jane.

My uncle is a doctor
Mój wujek jest lekarzem.

Do you have any cousins?
Masz jakichś kuzynów?

My nephew is three years old
Mój siostrzeniec ma trzy lata.

I’m visiting my niece tomorrow
Jutro odwiedzam moją siostrzenicę.

My father-in-law is very kind
Mój teść jest bardzo miły.

My sister-in-law is from Spain
Moja szwagierka pochodzi z Hiszpanii.

He’s my stepfather
On jest moim ojczymem.

She’s my stepmother
Ona jest moją macochą.

My half-brother lives in Australia
Mój przyrodni brat mieszka w Australii.

Our family is big and loving
Nasza rodzina jest duża i kochająca.

Podsumowanie

Opisując członków rodziny po angielsku, nie tylko uczymy się słownictwa związanego z relacjami rodzinymi, ale także rozwijamy umiejętność opisywania charakterów, pasji i zawodów ludzi. Dzięki temu nasza komunikacja staje się bardziej barwna i osobista. Warto pamiętać o kilku kluczowych aspektach:

Słownictwo rodzinne – Podstawą jest znajomość terminów określających członków rodziny. Daje to solidną podstawę do budowania zdań i opisów.

Charakterystyki osobowe – Opisywanie cech charakteru i zainteresowań członków rodziny pozwala na lepsze ich przedstawienie oraz praktykę użycia przymiotników i zdań opisowych.

Zawody i pasje – Włączenie informacji o zawodzie lub pasji danej osoby dodaje głębi opisowi i pozwala na ćwiczenie nowych słów oraz struktur gramatycznych.

Praktyka językowa – Opisywanie rodziny to doskonała praktyka zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych uczniów języka angielskiego, ponieważ można dostosować poziom skomplikowania opisów do własnych umiejętności.

Znajomość języka angielskiego umożliwia nam nie tylko porozumiewanie się w wielu sytuacjach międzynarodowych, ale także pozwala na głębsze poznawanie innych kultur oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami i historiami. Opisując swoją rodzinę, uczymy się nie tylko nowych słów, ale także ćwiczymy opowiadanie historii, co jest cenną umiejętnością w każdym języku.

.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!