fbpx
Strona główna » Różnica pomiędzy must a have to
Zwroty i słówka

Różnica pomiędzy must a have to

Nie ma wątpliwości, że nauka angielskiego jest fascynującym procesem, jednak niektóre aspekty gramatyczne mogą powodować pewne trudności. Na przykład, osoby uczące się angielskiego często zastanawiają się nad różnicą pomiędzy “must” a “have to”. Na czym polega ta różnica? Jak stworzyć zdanie z użyciem tych czasowników? Czy mają one takie same formy przeczące? W tym artykule wszystko wyjaśnimy!

Zastosowanie

Must – jest używane, gdy mówimy o obowiązku wynikającym z naszych własnych przekonań, poczucia obowiązku lub zasad.

Have to – jest używane, gdy mówimy o obowiązku narzuconym z zewnątrz, na przykład przez prawa, regulacje, osoby trzecie, itp.

Tworzenie zdań

Zarówno “must” jak i “have to” są używane do wyrażania obowiązku lub konieczności. Struktura zdań z ich użyciem jest podobna.

  • Zdanie z must jest tworzone według schematu:
    podmiot + must + czasownik w formie podstawowej

I must go to the doctor.
Muszę iść do lekarza.

  • Zdanie z have to jest tworzone według schematu:
    podmiot + have/has (zależnie od podmiotu) + to + czasownik w formie podstawowej.

I have to finish this project.
Muszę skończyć ten projekt.

Formy przeczące

Zarówno “must” jak i “have to” mają swoje formy przeczące.

Uwaga! Forma przecząca od must czyli mustn’t służy do wyrażania zakazu.

You mustn’t smoke in this area.
Nie wolno ci palić w tym obszarze.

Do not have to (don’t have to/doesn’t have to) – wyraża brak obowiązku.

You don’t have to come to the meeting.
Nie musisz przychodzić na spotkanie.

Przykłady zdań

You must be quiet in the library.
Musisz być cicho w bibliotece.

I have to pay my bills by the end of the month.
Muszę zapłacić rachunki do końca miesiąca.

She mustn’t forget her medication.
Ona nie może zapomnieć o swoim lekarstwie.

He doesn’t have to wear a uniform to work.
On nie musi nosić mundurku do pracy.

We must protect the environment.
Musimy chronić środowisko.

They have to complete their assignments by Friday.
Oni muszą ukończyć swoje zadania do piątku.

You mustn’t drive without a license.
Nie wolno ci prowadzić bez licencji.

She doesn’t have to cook tonight, we’re ordering a pizza.
Ona nie musi gotować dziś wieczorem, zamawiamy pizzę.

I must remember to buy some flowers for the party.
Muszę pamiętać, żeby kupić kwiaty na imprezę

You have to be at the airport two hours before your flight.
Musisz być na lotnisku dwie godziny przed swoim lotem

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno must jak i have to są używane do wyrażania obowiązku lub konieczności, ale różnią się w zależności od kontekstu. Klucz do zrozumienia, kiedy używać której formy, leży w rozumieniu źródła obowiązku – czy pochodzi on od nas samych, czy jest narzucony z zewnątrz.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!