fbpx
Strona główna » Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Zwroty i słówka

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

education, childhood and school concept - happy student boy counting using fingers at home

W artykule tym podejmuje temat rzeczowników niepoliczalnych. Być może uczący się języka angielskiego na początku nie zdają sobie sprawy, że wyróżniamy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, jednak temat ten staje się niezwykle istotny, kiedy dojdziemy do zaimków “many” oraz “much”, które tłumaczymy na język polski jako “dużo” oraz zaimków pytających “how many?” oraz “how much?”, które tłumaczymy na język polski jako “ile?”, np.

There are many people waiting outside our house.
Przed naszym domem czeka dużo ludzi.

It’s too much information. I can’t process it all.
To za dużo informacji. Nie mogę tego wszystkiego przetworzyć.

How many days a week do you work?
Ile dni w tygodniu pracujesz?

How much flour do you need to make this cake?
Ile mąki potrzebujesz, aby przygotować to ciasto?

Skoro oba zaimki oznaczają to samo, czym się różnią?
Zaimki “many” i “how many” stosuje się w przypadku rzeczowników policzalnych, a “much” i “how much” – rzeczowników niepoliczalnych.

Czym są rzeczowniki niepoliczalne?

Cechą charakterystyczną rzeczowników niepoliczalnych jest brak możliwości policzenia ich na sztuki, czyli nie stawia się przed nimi przedimka nieokreślonego “a” oraz nie tworzą one liczby mnogiej (w celu określenia dokładnej ilości stosuje się metodę opisową, tzn. różnego rodzaju jednostki wagi, naczyń, opakowań, które same w sobie są policzalne), np.

Would like a cup of coffee?
Chciałbyś filiżankę kawy?

Can you get me two pounds of sugar?
Czy możesz mi przynieść dwa funty cukru?

Why don’t we buy a big bag of rice?
Może kupimy duży worek ryżu?

Do rzeczowników niepoliczalnych należą m.in.:
nazwy substancji, np. water (woda), sugar (cukier), liquid (płyn), beer (piwo), wine (wino);
pojęcia abstrakcyjne: knowledge (wiedza), love (miłość), work (praca), music (muzyka);
zjawiska atmosferyczne: rain (deszcz), storm (burza), hail (grad), snow (śnieg);
produkty spożywcze takie jak: bread (chleb), meat (mięso), rice (ryż), flour (mąka)
inne rzeczowniki, takie jak: advice (porada), furniture (meble), equipment (sprzęt), weather (pogoda), shopping (zakupy), business (biznes), news (wiadomości), hair (włosy), progres (postęp), money (pieniądze).

Rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne to wszystkie pozostałe rzeczowniki tworzące regularnie liczbę mnogą, np. a cat – cats (kot – koty), a bed – beds (łóżko – łóżka), a fly – flies (mucha – muchy)

Liczebniki “a lot of” i “lots of”

“A lot of” i “lots of” używane są w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, np.

There’s a lot of smoke in the kitchen. What’s happened?
W kuchni jest dużo dymu. Co się stało?

Lots of snow fell last winter in our town.
Dużo śniegu spadło zeszłej zimy w naszym mieście.

“A lot” jako przysłówek może być użyty w znaczeniu często, bardzo lub wiele, np.

Michael smoke a lot.
Michael dużo pali.

“A few” i “few” vs. “a little” i “little”

Liczebniki “few” i “a few”stosuje się do rzeczowników policzalnych, czyli np.: a few men, few women; z kolei “a little” i “little”rzeczowników niepoliczalnych, np. a little time, little water.

“A few” i “a little” mają wydźwięk pozytywny i podkreślają fakt, że jest czegoś wystarczająco dużo. Z kolei “few” oraz “little” sugerują, że czegoś jest niewystarczająco, tylko trochę lub zbyt mało; z kolei Przyjrzyjmy się różnicom:


A FEW (dla rzeczownika policzalnego workers):
The company hired a few workers this year.
Firma zatrudniła kilkoro pracowników w tym roku. (mało, ale kilkoro zatrudnili; to dobry znak; być może będzie zatrudniać więcej)

FEW (dla rzeczownika policzalnego workers):
The company hired few workers this year.
Firma zatrudniła tylko kilkoro pracowników w tym roku. (mniej niż się spodziewaliśmy; za mało, bo niektórzy zostali bez pracy)

A LITTLE (dla rzeczownika niepoliczalnego time)
Maria had a little time to prepare for the exam.
Maria miała mało czasu, żeby przygotować się do egzaminu. (miało trochę tego czasu, żeby zdążyć; mało, ale wystarczająco dużo, żeby się przygotować)

LITTLE (dla rzeczownika niepoliczalnego time)
Maria had little time to prepare for the exam.
Maria miała mało czasu, żeby przygotować się do egzaminu. (za późno się dowiedziała? zbyt późno zaczęła się uczyć? tego czasu było za mało)

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!