fbpx
Strona główna » Still, yet, already – kiedy używać, różnice
Zwroty i słówka

Still, yet, already – kiedy używać, różnice

Still, yet i already to trzy często używane słowa w języku angielskim, które mogą powodować pewne zamieszanie, szczególnie dla osób uczących się tego języka. Wszystkie trzy są używane do mówienia o czasie, ale mają różne zastosowania i znaczenia. W tym artykule omówimy, jak i kiedy używać tych słów, zwracając uwagę na ich różnice.

Still

“Still” jest używane do mówienia o czymś, co zaczęło się w przeszłości i trwa do teraz. Często używamy “still” z czasami teraźniejszymi. Występuje w pytaniach oraz w zdaniach twierdzących, natomiast w przeczeniach może wystąpić wyłącznie z czasownikiem posiłkowym.

I still live in my hometown.
Wciąż mieszkam w moim rodzinnym mieście.

She is still working on the project.
Ona wciąż pracuje nad projektem.

We still don’t know the answer.
Wciąż nie znamy odpowiedzi.

W zdaniach twierdzących oraz pytaniach still stawiamy w środku zdania przed czasownikiem głównym. W przeczeniach – przed czasownikiem posiłkowym.

Yet

“Yet” stosujemy gdy chcemy powiedzieć o czymś, co nie zaczęło się do teraz, ale oczekujemy, że to się stanie. “Yet” jest często używane w pytaniach i przeczących zdaniach z czasem Present Perfect. Yet stoi zawsze na końcu zdania.

Have you finished your homework yet?
Czy już skończyłeś swoją pracę domową?

She hasn’t arrived yet.
Ona jeszcze nie przybyła.

We haven’t decided yet.
Jeszcze nie zdecydowaliśmy.

Already

“Already” użyjemy, gdy mówimy o czymś, co zaczęło się i zakończyło w przeszłości, często wcześniej niż się spodziewaliśmy. “Already” jest często używane z czasem Present Perfect lub Present Simple. Używamy w zdaniach twierdzących, jak również w pytaniach przed czasownikiem głównym.

I have already eaten dinner.
Już zjadłem kolację.

She has already finished the project.
Ona już skończyła projekt.

We have already seen that movie.
Już widzieliśmy ten film.

.

Podsumowanie

Choć “still”, “yet” i “already” mogą wydawać się podobne, mają różne zastosowania i znaczenia. Pamiętaj, że “still” mówi o czymś, co trwa do teraz, “yet” mówi o czymś, co jeszcze się nie zaczęło, ale oczekujemy, że to się stanie, a “already” mówi o czymś, co już się zakończyło. Zrozumienie i poprawne użycie tych słów pomoże Ci lepiej komunikować się w języku angielskim.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!