fbpx
Strona główna » Wizyta u lekarza – angielskie zwroty i słownictwo
Angielski na co dzień Zwroty i słówka

Wizyta u lekarza – angielskie zwroty i słownictwo

biurko u lekarza

Zdarza się, że podczas pobytu zagranicą zachorujemy. Najczęściej udajemy się wtedy do lekarza, który powinien nas dokładnie przebadać. Warto znać w takiej sytuacji przydatne zwroty i słownictwo, które pomogą opisać podejrzane objawy, a także zrozumieć lekarza. Dzięki lepszemu porozumieniu z lekarzem, z pewnością wizyta znacznie się skróci, a pełni sił po wyzdrowieniu możemy wrócić do zwiedzania innego kraju!

Angielskie słownictwo u lekarza

surgery hours [ˈsɜːʤəri ˈaʊəz]godziny przyjęć
prescription [prɪsˈkrɪpʃən]recepta
doctor [ˈdɒktə]lekarz
patient [ˈpeɪʃənt]pacjent/pacjentka
sore throat [sɔː θrəʊt]ból gardła
stomach ache [ˈstʌmək eɪk]ból żołądka
headache [ˈhɛdeɪk]ból głowy
runny nose [ˈrʌni nəʊz]katar
cough [kɒf]kaszel
fever [ˈfiːvə]gorączka
influenza [ˌɪnflʊˈɛnzə]grypa
hay fever [heɪ ˈfiːvə]katar sienny
asthma [ˈæsmə]astma
virus [ˈvaɪərəs] wirus
diabetes [ˌdaɪəˈbiːtiːz]cukrzyca
referral [rɪˈfɜrəl]skierowanie
allergy [ˈæləʤi]alergia
dizziness [ˈdɪzɪnɪs]zawroty głowy
waiting room [ˈweɪtɪŋ ruːm]poczekalnia
healthy [ˈhɛlθi]zdrowy
sunburn [ˈsʌnbɜːn]oparzenie słoneczne
medication [ˌmɛdɪˈkeɪʃən]lekarstwo
ointment [ˈɔɪntmənt]maść
drops [drɒps]krople
painkiller [ˈpeɪnˌkɪlə]środek przeciwbólowy
pill [pɪl]tabletka
pneumonia [njuːˈməʊniə]zapalenie płuc
sweating [ˈswɛtɪŋ]pocenie się
colic [ˈkɒlɪk]kolka
indigestion [ˌɪndɪˈʤɛsʧən]niestrawość

Angielskie zwroty u lekarza

Cough, please.Proszę zakaszleć.
Please open your mouthProszę otworzyć usta
I will write you out a prescriptionWypiszę Panu/Pani receptę.
You should buy these medicines.Proszę wykupić te leki.
Undress, please.Proszę się rozebrać.
Does it hurt?Czy to boli?
I will measure your temperature.Zmierzę Panu/Pani temperaturę.
You have got to rest.Musi Pan/Pani odpocząć.
We must do the tests.Musimy przeprowadzić badania.
You have got to see the specialist.Musi Pan/Pani iść do specjalisty.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!