fbpx
Strona główna » Znaki zodiaku po angielsku
Zwroty i słówka

Znaki zodiaku po angielsku

znaki zodiaków po angielsku infografika

Znaki zodiaku po angielsku to fascynujący element astrologii, który od wieków przyciąga uwagę ludzi na całym świecie. Każdy ze znaków, odpowiadających dwunastu sektorom ekliptyki, jest unikalny i ma swoje specyficzne cechy, które wpływają na osobowość i życie człowieka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej każdemu z nich, odkrywając ich angielskie nazwy oraz zgłębiając tajemnice i charakterystykę, jaką niosą ze sobą.

Capricorn – Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Koziorożec, znak ziemski, jest uosobieniem ambicji i dyscypliny. Osoby urodzone pod tym znakiem są znane z ich praktycznego podejścia do życia, silnej woli i zdolności do długoterminowego planowania. Często osiągają sukcesy w karierze dzięki swojej wytrwałości i odpowiedzialności. Koziorożce cenią tradycję i stabilność, co czyni je niezwykle niezawodnymi i lojalnymi partnerami zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Capricorns are often the backbone of their teams, reliable and hardworking.
Koziorożce często stanowią trzon swoich zespołów, są niezawodne i pracowite.

Her meticulous nature is so Capricorn.
Jej skrupulatna natura jest tak typowa dla Koziorożca.

Aquarius – Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Wodnik, znak powietrzny, charakteryzuje się oryginalnością i niezależnością. Osoby spod tego znaku są często innowacyjne, humanitarne i mają silne poczucie sprawiedliwości społecznej. Wodniki są znane z ich nietuzinkowego podejścia do życia, często idąc własną drogą i ignorując konwencjonalne normy. Mają bogate życie wewnętrzne i często angażują się w działania na rzecz większego dobra.

Aquarians thrive in environments where they can innovate and be themselves.
Wodniki rozkwitają w środowiskach, gdzie mogą innowować i być sobą.

He always stands up for what he believes in, a true Aquarius.
On zawsze stoi za tym, w co wierzy, prawdziwy Wodnik.

Pisces – Ryby (19 lutego – 20 marca)

Ryby, znak wodny, są symbolem empatii i wrażliwości. Osoby urodzone pod tym znakiem często są artystyczne, intuicyjne i mają głębokie życie wewnętrzne. Ryby są znane z ich współczucia i empatii, często odczuwając emocje innych jak własne. Mają bogatą wyobraźnię i często znajdują ujście w twórczości artystycznej. Są też skłonne do marzeń i refleksji, co czyni je wyjątkowymi myślicielami.

Pisces have a natural ability to understand others’ feelings.
Ryby mają naturalną zdolność do rozumienia uczuć innych.

Her creativity in art is the essence of Pisces.
Jej kreatywność w sztuce jest kwintesencją Ryb.


Aries – Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Baran, znak ognisty, symbolizuje energię i odwagę. Osoby urodzone pod tym znakiem często są liderami i pionierami. Barany są znane z ich zapału i entuzjazmu, często podejmując działania z wielką pasją. Mają silną osobowość i nie boją się wyzwań, często będąc pierwszymi, którzy podejmują nowe inicjatywy. Są bezpośrednie i otwarte w swoich działaniach, co czasami może być odbierane jako impulsywność.

Aries are often the initiators of new projects, full of energy and drive.
Barany często inicjują nowe projekty, pełne energii i zapału.

His straightforward approach is typical for an Aries.
Jego bezpośrednie podejście jest typowe dla Barana.

Taurus – Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Byk, znak ziemski, słynie z praktyczności i wytrwałości. Osoby urodzone pod tym znakiem cenią stabilność i komfort. Byki są znane z ich cierpliwości i pragmatyzmu, a także z miłości do piękna i zmysłowych przyjemności. Są niezwykle lojalne i niezawodne, ale mogą być też uparte w dążeniu do swoich celów.

Taurus individuals appreciate the finer things in life.
Osoby spod znaku Byka doceniają piękniejsze rzeczy w życiu.

His steadfast nature is so Taurus.
Jego niezłomna natura jest tak typowa dla Byka.

Gemini – Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)

Bliźnięta, znak powietrzny, charakteryzują się komunikatywnością i ciekawością. Osoby urodzone pod tym znakiem są często wszechstronne i elokwentne. Bliźnięta są znane z ich zdolności adaptacyjnych i otwartości na nowe doświadczenia. Mają żywą wyobraźnię i często posiadają wiele różnorodnych zainteresowań.

Gemini are always eager to learn and communicate.
Bliźnięta są zawsze chętne do nauki i komunikacji.

Her ability to adapt quickly is a classic Gemini trait.
Jej zdolność do szybkiej adaptacji to klasyczna cecha Bliźniąt.

Cancer Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Rak, znak wodny, jest znany z emocjonalności i intuicji. Osoby urodzone pod tym znakiem często są opiekuńcze i rodzinne. Raki są wrażliwe i empatyczne, często głęboko związane ze swoim domem i bliskimi. Mają silną intuicję i często działają kierując się uczuciami.

Cancerians are deeply connected to their homes and families.
Raki są głęboko związane ze swoimi domami i rodzinami.

His caring nature is a true reflection of a Cancer.
Jego troskliwa natura jest prawdziwym odzwierciedleniem Raka.

Leo Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Lew, znak ognisty, wyróżnia się pewnością siebie i charyzmą. Osoby urodzone pod tym znakiem często są kreatywne i teatralne. Lwy są znane z ich magnetyzmu i zdolności do bycia w centrum uwagi. Mają silne poczucie godności i często poszukują okazji do wyrażenia swojej kreatywności.

Leos love being in the spotlight, showcasing their talents.
Lwy uwielbiają być w centrum uwagi, prezentując swoje talenty.

Her regal presence is very characteristic of a Leo.
Jej królewska prezencja jest bardzo charakterystyczna dla Lwa.

VirgoPanna (23 sierpnia – 22 września)

Panna, znak ziemski, jest symbolem analitycznego umysłu i skrupulatności. Osoby urodzone pod tym znakiem są często praktyczne, metodyczne i bardzo zorganizowane. Panny są znane z ich krytycznego myślenia i uwagi do detali. Mają naturalną zdolność do rozwiązywania problemów i często służą jako nieocenione wsparcie w każdej sytuacji wymagającej precyzji.

Virgos are often the problem solvers, attentive to every detail.
Panny często są rozwiązującymi problemy, zwracającymi uwagę na każdy szczegół.

Her methodical approach is typical for a Virgo.
Jej metodyczne podejście jest typowe dla Panny.

LibraWaga (23 września – 22 października)

Waga, znak powietrzny, reprezentuje harmonię i sprawiedliwość. Osoby urodzone pod tym znakiem często szukają równowagi i są dyplomatyczne. Wagi są znane z ich umiejętności nawiązywania relacji i dążenia do kompromisu. Mają silne poczucie estetyki i często interesują się sztuką i pięknem.

Libras seek balance in every aspect of their life.
Wagi dążą do równowagi we wszystkich aspektach swojego życia.

His diplomatic skills are a clear sign of a Libra.
Jego umiejętności dyplomatyczne są wyraźnym znakiem Wagi.

ScorpioSkorpion (23 października – 21 listopada)

Skorpion, znak wodny, jest znany z intensywności i głębokiej pasji. Osoby urodzone pod tym znakiem często są tajemnicze i magnetyczne. Skorpiony są znane z ich emocjonalnej głębi, silnej woli i determinacji. Mają intensywną naturę i często posiadają niezwykłą zdolność do transformacji i regeneracji.

Scorpios are known for their intensity and deep emotions.
Skorpiony są znane ze swojej intensywności i głębokich emocji.

Her magnetic personality is so Scorpio.
Jej magnetyczna osobowość jest tak typowa dla Skorpiona.

SagittariusStrzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Strzelec, znak ognisty, słynie z optymizmu i miłości do wolności. Osoby urodzone pod tym znakiem są często przygodowe i filozoficzne. Strzelce są znane z ich entuzjazmu, otwartości na nowe doświadczenia i poszukiwania sensu życia. Mają naturalną skłonność do podróżowania i odkrywania, co często prowadzi ich do fascynujących przygód.

Sagittarians are always in search of new adventures and experiences.
Strzelce zawsze poszukują nowych przygód i doświadczeń.

His philosophical outlook is very much that of a Sagittarius.
Jego filozoficzne spojrzenie jest bardzo charakterystyczne dla Strzelca.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!