fbpx
Strona główna » Przydatne zwroty na maturę cz. 2
Egzaminy

Przydatne zwroty na maturę cz. 2

Wracamy z kolejną porcją zwrotów na maturę ustną z angielskiego!

Negocjowanie, zgadzanie się, wyrażanie innego zdania

I see what you mean, but I am not all convinced – Rozumiem co masz na myśli, ale nie jestem do końca przekonany/przekonana
That sounds reasonable – To brzmi rozsądnie
I totally disagree – Totalnie się nie zgadzam

Opis obrazka

In this picture I can see… – Na tym obrazku mogę zauważyć…
In the background… – W tle…
When you give it a closer look it reveals… – Kiedy przyjrzysz się bliżej uwidcznia się

Wybór

Picture … doesn’t fully convey the message – Zdjęcie … nie przekazuje całkowicie przesłania
What strikes me about the first picture is the fact that… – To co uderzyło mnie w pierwszym obrazie to fakt, że…
That’s one way of looking at it. On the other hand … – To jeden sposób patrzenia na to. Z drugiej strony…

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!