fbpx
Strona główna » Konstrukcja as if / as though
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcja as if / as though

Konstrukcja ‘as if / as though’ jest używana w języku angielskim do wyrażenia myśli na zasadzie „gdybania”.

Warto zapamiętać, że ‘as if’ i ‘as though’ możemy używać zamiennie, ponieważ znaczą to samo, natomiast pierwsza wersja tej konstrukcji jest dużo bardziej popularna i częściej używana.

W języku polskim użylibyśmy jej do powiedzenia: „tak jakby/ gdyby/ gdyby tylko…” w sytuacji, która jest wyimaginowana, nijak się ma do rzeczywistości. Kolejnym, drugim, przypadkiem użycia konstrukcji jest sytuacja, która nie jest wyimaginowana: jest możliwa i całkiem prawdopodobna, ale istnieje również mały procent prawdopodobieństwa, że niekoniecznie jest prawdziwa.

Biorąc pod uwagę możliwości użycia konstrukcji, powinniśmy się zastanowić, jakich czasów użyć w reszcie zdania, poprzedzonego ‘as if/as though’.

Kiedy używamy konstrukcji as if / as though?

Konstrukcji as if / as though używamy, gdy sytuacja jest nieprawdopodobna, wyimaginowana, nieprawdziwa.

Jeżeli mamy wątpliwości, że dana kwestia, wydarzenie lub sytuacja nie są odzwierciedleniem rzeczywistości – musimy użyć czasu Past Simple, nawet jeżeli mówimy o teraźniejszości.

Przykłady użycia:

He behaves as if/as though he knew who killed them.
Zachowuje się tak, jakby wiedział kto ich zabił.
Wiemy, że to niemożliwe, bo nie było świadków oraz nie było poszlak na scenie zbrodni.

She speaks as if/as though she was in Africa.
Mówi tak, jakby była w Afryce.
Wiemy, że nigdy nie była w Afryce, więc nie wie jak tam jest naprawdę.

I had a dream last night and I was in Edinburgh and saw the city with so many details as if/as though I ever visited there.
Miałam sen ostatniej nocy i we śnie byłam w Edynburgu, i widziałam miasto w takich detalach, jak gdybym kiedykolwiek je odwiedziła.
Nigdy nie byłam w Edynburgu, detale miasta wyimaginowałam sobie we śnie.

‘As if / as though’ używamy również gdy, sytuacja jest prawdopodobna; wszystkie znaki wskazują na to, że jest prawdziwa:

.

Jeżeli coś jest wielce prawdopodobne, istnieje mały procent niepewności, że coś nie jest rzeczywistością – musimy użyć czasów teraźniejszych, np. Present Simple, Present Perfect lub konstrukcji ‘to be going to’ – w zależności od kontekstu zdania.

Przykłady użycia:

She behaves as if/as though she knows the truth.
Ona zachowuje się tak, jakby znała prawdę.
Tak, ona zachowuje się w ten sposób, ponieważ zna prawdę.
They talk as if/as though they have been a couple before.
Oni rozmawiają ze sobą tak, jakby byli parą wcześniej.
W istocie, zażyłość w trakcie rozmowy zdradza to, że rzeczywiście byli kiedyś parą.
She looks as if/as though she’s going to cry in a moment.
Ona wygląda tak, jakby miała za chwilę się rozpłakać.
Jest przerażona, smutna, drży jej dolna warga – wszelkie oznaki płaczu, sugerujące, że dziewczyna zaraz będzie płakać.

Na koniec – ciekawostka: zwrotu ‘as if’ można również użyć w innych celach.

Niedowierzające wykrzyknienie:
– I heard, that he wants to buy a flat. Słyszałam, że on chce kupić mieszkanie
As if! He is bankrupt!
Akurat! Jest bankrutem!
Narzekanie na zasadzie “…jakby tego było mało”:
I lost my job, my mother is upset with me, my boyfriend cheated on me and now you are yelling at me, as if I don’t have hard life enough right now!
Straciłam pracę, moja mama jest na mnie obrażona, mój chłopak mnie zdradził, a teraz ty na mnie krzyczysz tak, jakbym nie miała wystarczająco trudnego życia w tej chwili!

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!