fbpx
Strona główna » Typowe nazwiska amerykańskie
Artykuły

Typowe nazwiska amerykańskie

amerykański ojciec z synem przy płotku na dworze

W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele nazwisk, które stały się typowe dla amerykańskiego społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista nazwisk, które są powszechnie rozpoznawane w USA.

Lista typowych nazwisk amerykańskich

 • Anderson – często spotykane w całych Stanach Zjednoczonych.
 • Bailey – popularne w wielu stanach, oznaczające “strażnik”.
 • Carter – historycznie związane z zawodem woźnicy.
 • Davis – szeroko rozpowszechnione, wariant nazwiska “Davidson”.
 • Edwards – często występujące, pochodzące od imienia Edward.
 • Foster – oznaczające “opiekun” lub “wychowawca”.
 • Gray – często odnoszące się do koloru włosów lub ubrania.
 • Harris – popularne, pochodzące od imienia Harry.
 • Jackson – bardzo rozpowszechnione, “syn Jacka”.
 • King – nazwisko oznaczające “król”, popularne w całym kraju.
 • Lewis – powszechne, pochodzące od imienia Ludwik.
 • Mitchell – szeroko rozpowszechnione, pochodzące od imienia Michael.
 • Nelson – popularne, oznaczające “syn Nela”.
 • Parker – historycznie związane z zawodem strażnika parku.
 • Robinson – powszechne, “syn Robina”.
 • Scott – często spotykane, odnoszące się do szkockiego pochodzenia.
 • Taylor – zawodowe, odnoszące się do zawodu krawca.
 • Turner – związane z zawodem tokarza.
 • Walker – zawodowe, odnoszące się do procesu pełnienia wełny.
 • Young – oznaczające “młody”, popularne w całych Stanach Zjednoczonych.

Słownictwo związane z nazwiskami

 • Genealogy [dʒiːnɪˈɒlədʒi | genealogia] – nauka o pochodzeniu i historii rodzin.
 • Ancestor [ˈænsɛstər | przodek] – osoba, od której ktoś jest potomkiem.
 • Patronymic [ˌpætrəˈnɪmɪk | patronimik] – nazwisko utworzone od imienia ojca lub przodka.
 • Matronymic [ˌmætrəˈnɪmɪk | matronimik] – nazwisko utworzone od imienia matki lub przodka.
 • Ethnicity [ɛθˈnɪsɪti | etniczność] – przynależność do grupy etnicznej.
 • Forename [ˈfɔːrneɪm | imię] – pierwsze imię osoby, używane przed nazwiskiem.
 • Maiden Name [ˈmeɪdən neɪm | nazwisko panieńskie] – nazwisko rodowe kobiety przed małżeństwem.
 • Dynasty [ˈdɪnəsti | dynastia] – seria władców lub osób z tej samej rodziny, którzy rządzą krajem przez długi czas.
 • Cognomen [ˈkɒɡnəmɛn | kognomen] – trzecie imię rzymskiego obywatela, używane jako rodzaj nazwiska.
 • Moniker [ˈmɒnɪkər | przezwisko] – nieformalne nazwisko lub pseudonim.

Te terminy mogą być przydatne w zrozumieniu i badaniu pochodzenia, historii oraz znaczenia nazwisk.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!