Gramatyka

Who, whose, which – kiedy używać?

Stosowanie zaimków względnych who, whose, which jest bardzo ważne, a zrozumienie zasad ich używania, ułatwia komunikację i wskazuje na naszą dobrą znajomość angielskiego. Warto zatem się im przyjrzeć i dokładnie zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywać je w codziennych sytuacjach. Dzisiaj dowiesz się dokładnie co oznacza whose, who oraz which.

Relative clauses

W języku polskim są to zdania względne. Wprowadzają one dodatkowe informacje do wypowiedzi. Zaczynają się właśnie od who, whose, which. Ich znaczenie oraz stosowanie wygląda następująco:

whoktóry, która, którzy, któreodnosi się do ludzi
whichktóra, który, któreodnosi się do przedmiotów, rzeczy, zwierząt
whosektórego, której, których, czyjstosowany do opisywania przynależności

Przykłady użycia zaimków względnych


Who

This is Tom who had lived in Manchester with us. – To jest Tom, który mieszkał z nami w Manchesterze.

Who are you talking with? – Z kim rozmawiasz?


Whose

I hire people whose skills are helpful in our company. – Zatrudniam ludzi, których umiejętności są pomocne w naszej firmie.

Whose car is parked right there? – Czyj samochód jest zaparkowany w tamtym miejscu?


Which

You have to cultivate habits, which make you more productive. – Musisz kultywować nawyki, które sprawią, że staniesz się bardziej produktywny.

Which taste of ice-creams do you prefer? – Który smak lodów preferujesz?


Udostępnij!