fbpx
Strona główna » Subjunctive (Tryb łączący)
Gramatyka

Subjunctive (Tryb łączący)

Subjunctive to tryb czasownikowy wyrażający coś pożądanego lub oczekiwanego.

Present subjunctive

Forma present subjunctive jest jednakowa dla wszystkich osób i przyjmuje formę bezokolicznika bez ‘to’, np. be, have, do, go, sing, work. Używana jest w zdaniach wykrzyknikowych wyrażających życzenie lub przekleństwo.

Subjunctive w stałych zwrotach

Bless you!
Na zdrowie!

God bless America!
Niech Bóg błogosławi Ameryce!

God save the Queen.
Boże, chroń Królową.

Long live the President!
Niech żyje Prezydent!

Heaven forbid!
Niech Bóg broni!

Heaven help us!
Niech Bóg ma nas w swojej opiece!

Subjunctive w zdaniach z that

Tryb subjunctive w formie teraźniejszej jest używana w dwóch typach zdań:

1. wybranych czasownikach lub rzeczownikach + that, np.

  • advise, ask, command, demand, desire, insist, order, prefer, propose, recommend, request, suggest;
  • command, demand, order, proposal, recommendation, request, suggestion

2. wybranych przymiotnikachthat

  • advisable, best, crucial, desirable, essential, imperative, important, necessary, unthinkable, urgent, vital
  • adamant, anxious, determined, eager, keen

The manager ordered that the workers stay in the factory over the night.
Menedżer zarządził, aby pracownicy zostali w fabryce na noc.

Stacey has made a request that she not be disturbed.
Stacey zarządała, aby jej nie przeszkadzano.

It is important for Boris that a plane be waiting for him at the airport.
To ważne dla Borysa, aby samolot czekał na niego na lotnisku.

Our boss was eager that the visitors from China see the construction plans.
Nasz szef był chętny, aby goście z Chin obejrzeli plany budowy.

Michael’s boss recommended that he not be fired.
Szef Michaela zarekomendował, żeby go nie zwalniać.

Have you received the clerk‘s suggestion that office remain closed?
Czy otrzymałeś sugestię urzędnika, aby biuro pozostało zamknięte?

UWAGA! Tego typu konstrukcja wydaje się na pierwszy rzut oka nieco nienaturalna. Jednak wystarczy w zdaniu podrzędnym między dopełnieniem a orzeczeniem umieścić czasownik modalny ‘should, by zauważyć, że zdanie stanie się bardziej “naturalne” w odbiorze, np. 

The manager order that he (should) stay in the factory over the night.

Subjunctive po “if that…” i “whether we…”

Forma subjunctive czasownika be może występować w konstrukcjach zaczynających się od „If that…“ i „Whether (he)“, np.

If that be your decision, I continue with my work. 
Jeśli taka jest Twoja decyzja, będę kontynuować moją prace.

Whether we be on time or not, you go with the plan.
Bez względu na to, czy będzie na czas, czy nie, wykonaj swój plan.   

Past subjunctive

Past Subjunctive (tzw. unreal past) jest trybem wyrażającym życzenie mówiącego przy założeniach nierealnych i niemożliwych do spełnienia. Tryb ten najczęściej stosowany jest po zwrotach typu:

As if/ as though – tak jakby
It’s high time – najwyższy czas
Suppose – załóżmy że; przypuszczając że
Would rather (‘d rather) – lepiej żeby
Wish – życzyć sobie
If only – gdyby tylko

They talk as if they were best friends.
Rozmawiają, jakby byli najlepszymi przyjaciółmi

It’s high time Mark left.
Najwyższy czas, żeby Mark wyszedł.

Suppose your sister brought you with her.
Przypuszczając, że Twoja siostra wzięłaby Cię ze sobą.

I’d rather you didn’t come back from work that late.
Wolałabym, żebyś nie wracał z pracy tak późno.

I wishwere in your place.
Chciałbym być na Twoim miejscu.

UWAGA! Wszystkie powyższe zdania tyczą się wydarzeń odbywających się w czasie teraźniejszym (teraz), np. Chciałbym być (teraz) na Twoim miejscu.
Gdy chcemy wyrazić tę samą myśl, ale tyczącą się do wydarzeń w przeszłości, musi “cofnąć” czas po zwrocie wprowadzającym, np.

They talk as if they had been best friends.
Rozmawiają, jakby byli najlepszymi przyjaciółmi. (kiedyś w przeszłości; być może obecnie nie są)

Suppose your sister had brought you with her.
Przypuszczając, że Twoja siostra wzięłaby Cię ze sobą. (w przeszłości; ale nie wzięła i jesteś teraz tutaj)

I’d rather you hadn’t comeback from work that late.
Wolałabym, żebyś nie wrócił z pracy tak późno. (w przeszłości; ale wróciłeś)

I wishhad been in your place.
Chciałbym być na Twoim miejscu. (w przeszłości; ale nie byłem na Twoim miejscu)

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!