fbpx
Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki dostarczają dodatkowych informacji o kimś lub o czymś. W języku angielskim przymiotniki mają niezmienną formę bez względu na liczbę i...

Zrozumienie angielskiej gramatyki bywa często dość utrudnione ze względu na zawiłości zasad rządzących angielską gramatyką. W sekcji tej poznasz angielskie czasy oraz konstrukcje i formy gramatyczne, których używa się podczas rozmów i komunikacji w języku angielskim. Od ich dogłębnego zrozumienia zależy jakość naszej znajomości angielskiego, dlatego warto zaangażować się w naukę i przyswoić wiedzę dostępną w tej sekcji.

Gramatyka

Strona bierna (Passive Voice)

Strona bierna (passive voice) używana jest w języku angielskim w przypadku, gdy chce się opisać sytuację, w której ważniejsza jest sama...

Gramatyka

Subjunctive (Tryb łączący)

Subjunctive to tryb czasownikowy wyrażający coś pożądanego lub oczekiwanego. Present subjunctive Forma present subjunctive jest jednakowa dla...